AMFO 2020  – vernisáž postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc sa uskutoční 5.marca 2020 o 15:00 hod v Dome kultúry v Čadci.

AMFO 2020 -   výstava fotografických prác zapojených do postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc prístupná k zhliadnutiu od 5. marca 2020 do 22. marca 2020 v Dome Kultúry v Čadci.

66. Hviezdoslavov Kubín - Krása slova - Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy I.- III- kategória (ZŠ) - Dom kultúry v Čadci, 10. marec 2020.

Krajinky, stále ste mi blízke - Autorská jubilejná výstava Karola Budoša, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci sprístupnená verejnosti od 9. marca do 2.apríla 2020 v priestoroch obecného úradu Čierne.

Výtvarné spektrum 2020 - Zasadnutie výberovej komisie postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020.  Výber prác sa uskutoční 11. marca 2020 o 10. hod v Kysuckom kultúrnom stredisku.

66. Hviezdoslavov Kubín - Krása slova - Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy - IV. - V- Kategória (SŠ, VŠ. - v Dome kultúry v Čadci 12.3.2020.

66. Hviezdoslavov Kubín - Krása slova - Regionálna súťažná prehliadka detských recitačných kolektívov - SLOVÁ, HRA a MY v Dome kultúry v Čadci 13.3.2020.

Jarné snenie -  Kolektívna, tematická výstava neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci sprístupnená v Turistickom centre pod orlojom v Starej Bystrici od 18. marca 2020 do 13. mája 2020.

CINEAMA –  vyhodnotenie a prehliadka postupovej súťaže neprofesionálnych filmárov regiónu Kysúc sa uskutoční 20.3.2020 o 15.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci.

CINEAMA –  rozborový seminár postupovej súťaže neprofesionálnych filmárov regiónu Kysúc sa uskutoční 20.3.2020 o 15.00 hod. v Kysuckej knižnici  v Čadci.

Jarné zvykoslovie – Slovenský rok v ľudovom zvykosloví, prednáška pani PhDr. Kataríny Nádaskej PhD. pre folkloristov a verejnosť v prednáškovej sále reštaurácie Beskyd sa uskutoční dňa 21. 03. 2020.

Výtvarné spektrum - Vernisáž a vyhodnotenie postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby regiónu Kysúc 27.3.2020 o 16:00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Výtvarné spektrum - Výstava diel postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby regiónu Kysúc sprístupnená verejnosti od 27.03.2020 do 14.04.2020 v dome kultúry v Čadci.

Slávici Kysúc 2020 - regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí prebehne 30.03.2020 v Dome kultúry v Čadci.

Krajinky, stále ste mi blízke - Tvorivá dielňa pre Jednotu dôchodcov v Čiernom pod vedením neprofesionálneho výtvarníka Karola Budoša, člena neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci dňa 12.03.2020 o 16.00 hod. v Čiernom pri Čadci.

Krajinky, stále ste mi blízke - Tvorivá dielňa pre deti zo ZŠ Čierne Vyšný Koniec pod vedením neprofesionálneho výtvarníka Karola Budoša, člena neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci dňa 16.3.2020 o 13:30 hod. v Čiernom pri Čadci.

Veľkonočná výstava - výstava bude sprístupnená od 17. 3. - 14. 4. 2020 vo vitrínach foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Krajinky, stále ste mi blízke - Tvorivá dielňa pre deti zo ZŠ Čierne Vyšný Koniec pod vedením neprofesionálneho výtvarníka Karola Budoša, člena neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci dňa 18.3.2020 o 13:30 hod. v Čiernom pri Čadci.