"KORONAPRÁZDNINY" - Výzva pre deti a mládež na tvorbu literárnych diel - poéziu, resp. prózu- od 19. 5.- 30. 6. 2020 na www.kulturnekysuce.sk.

Keramika pre radosť – Výstava keramických prác Margity Šupolovej z Čadce- 22. 5.- 12. 7. 2020 k zhliadnutiu vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Môj farebný svet – Autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci - Heleny Heděncovej - od 22. 5.- 14. 7. 2020 v Galérii pod Orlojom v Starej Bystrici.

Michal Šimo a jeho magická realita - Jubilejná autorská výstava člena štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci – výstava od 27. 5.- 30. 6. 2020 v Hale Kysuckej knižnice v Čadci.

Deti deťom na MDD - Videozáznam z vlaňajšej regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti uverejnená od 1.6. 2020 na www.kulturnekysuce.sk.

TRIO výstava - Jubilejná výstava členiek Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Nataša Lušňáková, Ema Mosorová, Barbora Šimášková nainštalovaná vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 2.6.2020.

Výtvarné spektrum krajské - Zasadnutie výberovej poroty krajského Výtvarného spektra 2020 dňa 9.6.2020 v Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci.

Kysucké plátno - Virtuálna prezentácia o technike tkania a výzva deťom na odskúšanie techniky a k aktívnej účasti detí na tvorbe spoločného projektu od 10.6.2020 na www.kulturnekysuce.sk.

Tanec choreografa - Medailón o práci choreografa súboru Kysučan k zhliadnutiu od 30.06.2020 na webovej stránke www.kulturnekysuce.sk.

*zmena programu vyhradená