Kováčske detaily – výstava ukážok tvorby umeleckého kováča Rudolfa Kvašňovského, vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 15.7. do 20.8.2020.

Identita priestoru - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Ján Rajtek v Turistickom centre pod orlojom v Starej Bystrici  nainštalovaná od 17.7.2020 do 13.9.2020.

"Koronaprázdniny" - Cyklus ukážok z literárnej tvorby žiakov ZŠ a SŠ regiónu Kysúc počas  pandémie koronavírusu, v období uzavretia škôl zverejnený od 13.7.2020 na webových stránkach www.kulturnekysuce.sk a v týždenníkoch Kysuce a MY kysucké noviny.

"Kujem, kujem podkovičku" - 13. ročník  - 2019" -  videozáznam Detského folklórneho festivalu archívu KKS v Čadci od 10.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk .

MFF Etnofilm Čadca v Trnave - premietanie filmov z jubilejného 20. ročníka MFF Etnofilm Čadca dňa 28.8.2020  v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

"Cesta k umeleckému prednesu" - videozáznam z archívu KKS v Čadci zo seminára pre pedagógov slovenského jazyka ZŠ od 17.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk.

"FF Ochodnica" - 47. ročník - 2019“ - videozáznam folklórneho festivalu z archívu KKS v Čadci od 24.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk .

Hračky z textilu  – remeselná výstava tvorby hračiek z textilu Veroniky Hruškovej vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 24.8. do 10.10.2020.

"Paláriková Raková" - 51. ročník - videozáznam z archívu KKS v Čadci.

 ukážok súťažných divadelných predstavení PR zverejnený od 31.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk .

* zmena programu vyhradená