Poézia jednoduchosti - autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Jany Belkovej v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici nainštalovaná od 19. 9. do 25. 10. 2020.

Hračky z textilu – ukážka z tvorby textilných hračiek Veroniky Hruškovej, vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 24. 8. do 10. 10. 2020.

Seminár pre moderátorov – vzdelávací seminár pre mladých moderátorov v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci dňa 2. 10. 2020 od 8:30 hod.

Kysucký mikrofón – regionálna postupová súťažná prehliadka mladých moderátorov sa uskutoční v Dome kultúry v Čadci dňa 13. 10. 2020 od 9:00 hod.

Z histórie Etnofilmu – retrospektívna výstava k medzinárodnému filmovému festivalu Etnofilm 2020 nainštalovaná vo vitrínach foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 15. 10. do 20. 11. 2020.

Etnofilm 2020 – zverejnenie vybraných súťažných filmov a výsledkov 21. ročníka na webových stránkach www.etnofilm.sk a www.kulturnekysuce.sk od 23. 10. 2020.

Z tvorby Ľuboša Šeríka - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce, ktorá bude nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 28. 10. do 6. 12. 2020 - VÝSTAVA ODLOŽENÁ

Kysucký kroj originál 4. - Pôvodný kysucký kroj – zachované časti - multimediálna prezentácia od 31. 10. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

Zmena programu je vyhradená