Z tvorby Ľuboša Šeríka - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce nainštalovaná od 1.12.2020 do 7.3.2020 v Galérii pod Orlojom v Starej Bystrici.

ŠPERKOVANIE - remeselná výstava šperkov od študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu Žilina nainštalovaná v Kysuckej knižnici v Čadci od 10.2.2021 do 25.3.2021.

Výstava kysuckých výtvarníkov - kolektívna tematická výtvarná výstava členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci s témou Žena a dieťa a Jarná paleta nainštalovaná od 10.3.2021 do 18.4.2021 v Starej Bystrici v Galérii pod Orlojom.

Zamerané na perspektívu - inštruktážne video Zoltána Agócsa pre výtvarníkov, ktoré sa zameriava na perspektívu, zverejnené na webe, facebooku a instagrame KKS v Čadci od 16.3.2021.

AMFO 2021 - regionálne kolo, online zasadnutie výberovej poroty regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby dňa 18.3.2021.

Výtvarné spektrum 2021 - regionálne kolo, zasadnutie výberovej poroty regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby dňa 22.3.2021.

Knižná ponuka pre výtvarníkov - videoprezentácia knižničných typov Kysuckej knižnice v Čadci pre výtvarníkov zverejnená na webe, facebooku a instagrame KKS v Čadci od 22.3.2021.

Výtvarné spektrum 2021 – regionálne kolo, vernisáž výstavy víťazných diel regionálnej postupovej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Dome kultúry v Čadci dňa 25.3.2021 (v prípade priaznivých protipandemických opatrení).

Výtvarné spektrum 2021 - výstava, alebo videoprezentácia víťazných diel regionálnej postupovej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Výstava bude sprístupnená v prípade priaznivých protipandemických opatrení od 25.3.2021 do 2. 5. 2021, videoprezentácia sprístupnená na webe, facebooku, instagrame KKS v Čadci.

Veľkonočné motívy - remeselná výstava s veľkonočnou tematikou 29.3.2021 do 29. 4. 2021 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Divadlo je láska na celý život... - prierez históriou staškovského divadelníctva zverejnené na webe, facebooku, instagrame KKS v Čadci dňa 9.3.2021.

* Zmena programu je vyhradená