Z histórie Etnofilmu – retrospektívna výstava k medzinárodnému filmovému festivalu Etnofilm nainštalovaná vo vitrínach foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 15.10.do 20.11.2020

 

Z tvorby Ľuboša Šeríka- autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce, ktorá bude nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 19.11. do 6.12.2020.

 

Maľujeme zimu – kolektívna tematická výstava kysuckých výtvarníkov, členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná v Kysuckom múzeu v Čadci od 20.11.2020 do 31.1.2020 - ZMENA TERMÍNU, od 1. 12. 2020

 

COVID pandémia cez objektív fotoaparátu – výzva pre všetkých, ktorí radi fotia s témou najzaujímavejších záberov životných situácií spojených s koronavírusom zverejnená na webovej stránke www.kulturnekysuce.sk od 11.11.2020.

 

Kysucký kroj originál 4. - Pôvodný kysucký kroj – zachované časti - multimediálna prezentácia od 30. 11. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 

* Zmena programu je vyhradená