Keramika pre radosť - výstava keramických prác Margity Šupolovej, remeselná výstava, 21. 5. 2020 - 12. 7. 2020, Hala Kysuckej knižnice v Čadci, vitríny

Môj farebný svet - autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Heleny Heděncovej, výtvarná výstava, 22. 5. 2020 - 14. 7. 2020, Stará Bystrica - Turistické centrum pod Orlojom

TRIO výstava - jubilejná výstava členiek Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Nataša Lušňáková, Ema Mosorová, Barbora Šimášková, výtvarná výstava, 2. 6. 2020 - 31. 7. 2020, Foyer Kysuckej knižnice v Čadci

Výtvarné spektrum 2020 - krajská postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby - rozborový seminár, 14:00 hod. 10. 7. 2020 - 10. 7. 2020 KaSS Turzovka

Výtvarné spektrum 2020 - krajská postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby – vernisáž 16:00 hod. 10.7 . 2020 – 10. 7. 202 KaSS Turzovka

Výtvarné spektrum 2020 - krajská postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, výtvarná výstava 16:00 hod. 10. 7. 2020 - 27. 7. 2020 KaSS Turzovka

Remeslá a cechy - informatívny prehľad v prezentácii, prezentácia 15. 7. 2020  www.kulturnekysuce.sk

Kováčstvo  - výstava ukážky spracovania kovu Rudolfa Kvašňovského - remeselná výstava 15. 7. 2020 - 20. 8. 2020    Hala Kysuckej knižnice v Čadci, vitríny

Identita priestoru - jubilejná autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Jána Rajteka, výtvarná výstava 17. 7. 2020 - 13. 9. 2020 Stará Bystrica - Turistické centrum pod Orlojom

Bohumil Kobolka z Turzovky - životné jubileum majstra propagačnej grafiky 20.7.2020  www.kulturnekysuce.sk

Kysucký kroj originál 2 - pôvodný kysucký kroj - zachované, multimediálna prezentácia 30. 7. 2020 www.kulturnekysuce.sk

 *Zmena programu vyhradená