Mávali sme v máji- prezentácii fotografií slávenia 1. mája z doby nie tak dávnej- od 11. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 

Chcete ukázať Váš talent?- Prezentácia s prehľadom súťaží, na ktorých možno porovnať a ukázať svoj umelecký talent- od 11. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 

 Kraj náš milovaný, kroj náš maľovaný- Vyhlásenie témy pre výtvarnú tvorbu s folkórnou tematikou- od 12. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 

Spomienky v NÁS na našich predkov- Vyhlásenie témy pre tvorbu - intermediálne prezentácie - literárno-fotografické kompozície o vzťahu k predkom a tradícii- od 12. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 

Remeslá a ich patróni- Informatívny prehľad v prezentácii- od 15. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 

Jozef Zajac- Intermediálna prezentácia výstavy remeselníka: Drevo v mojich rukách- od 15. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 

"KORONAPRÁZDNINY"- Výzva pre deti a mládež na tvorbu literárnych diel - poéziu, resp. prózu- od 19. 5.- 30. 6. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 

Môj farebný svet- Autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci - Heleny Heděncovej- od 22. 5.- 14. 7. 2020 v Galérii pod Orlojom v Starej Bystrici

 

Keramika pre radosť- Výstava keramických prác Margity Šupolovej z Čadce- 22. 5.- 21. 6. 2020- Kysucká knižnica v Čadci, vitríny

 

Kysucký kroj originál- Pôvodný kysucký kroj – zachované- multimediálna prezentácia od 31. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 

Michal Šimo a jeho magická realita- Jubilejná autorská výstava člena štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci – výstava od 27. 5.- 30. 6. 2020 v Hale Kysuckej knižnice v Čadci