Obrázky pozemského života očami objektívu – autorská výstava fotografií člena Štúdia neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Romana Špiláka, ktorá je návštevníkom sprístupnená do 6.10.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Premena dreva – autorská výstava diel Antona Kaduru a Evy Comorkovej - Kadurovej, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená do 3.11.2019 vo výstavných priestoroch obce Vysoká nad Kysucou.

10. Beskydské trienále rezbárov – medzinárodná výstava diel rezbárov z Moravskoslezského a Žilinského kraja a poľskej Wisly. Výstava sa koná v dňoch 20.9. – 3.11.2019 vo frýdeckom zámku.

Rozprávačské Lodno rozpráva – výstava mapujúca významnú celoslovenskú súťažnú prehliadku ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktorú si záujemcovia môžu pozrieť vo foyer Kysuckej knižnici v Čadci do 6.10.2019.

Remeslo srdcom – ZŠ Staškov – záujmovo-vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ v Staškove zamerané na oboznámenie sa s významom a praktickým nácvikom ľudových remesiel realizované v rámci projektu NAŠE KYSUCE sa budú konať 3.10.2019 v ZŠ Staškov.

Kysuckou krajinou – autorská výstava diel člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Dušana Chilého z Dunajova, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 4.10.2019 do 26.11.2019.

Kysuckou krajinou – vernisáž – vernisáž výstavy výtvarných diel Dušana Chilého z Dunajova, ktorá sa uskutoční 4.10.2019 o 17.00 hod. v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici.

Meditácie s farbami – autorská výstava výtvarných diel členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Janky Mudríkovej z Čadce, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 9.10.2019 do 17.11.2019.

Spievanky, spievanky... – detská súťaž v speve ľudových piesní z regiónu Kysúc, ktorá sa bude konať 10.10.2019 od 9.00 hod. v Centre sociálnych služieb Žarec.

Kysucký mikrofón – regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Čadci dňa 18.10.2019 od 8.30 hod.

Rozborový a hodnotiaci seminár - sa uskutoční dňa 18. 10. 2019 v rámci regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov s názvom "KYSUCKÝ MIKROFÓN".

Remeslo srdcom – ZŠ Turzovka – záujmovo-vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ v Turzovke zamerané na oboznámenie sa s významom a praktickým nácvikom ľudových remesiel realizované v rámci projektu NAŠE KYSUCE sa budú konať 18.10.2019 v ZŠ Turzovka.

Tvorivé ruky – výstava remeselných diel žiakov ZŠ Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Staškov a Turzovka vytvorených počas realizovanej aktivity „Remeslo srdcom“ v rámci projektu NAŠE KYSUCE. Výstava bude nainštalovaná od 22.10.2019 do 10.11.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci /foyer/.

Pre potešenie – autorská výstava výtvarných diel členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Janky Ratkošovej z Čadce pri príležitosti jej životného jubilea, ktorá bude nainštalovaná a slávnostnou vernisážou sprístupnená od 23.10.2019 do 11.11.2019 v priestoroch Domu kultúry v Čadci.

Pre potešenie – vernisáž – slávnostná vernisáž výstavy diel výtvarníčky Janky Ratkošovej z Čadce, ktorá sa bude konať 23.10.2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

*zmena programu vyhradená