Jarná paleta – tematická kolektívna výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 14.3.219 do 2.5.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Veľkonočná výstava – výstava prác kysuckých remeselníkov s veľkonočnou tematikou, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 26.3.2019 do 1.5.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci /vitríny vo foyer/.

Veľkonočná výstava – výstava prác kysuckých remeselníkov s veľkonočnou tematikou, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 27.3.2019 do 2.5.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Výtvarné spektrum 2019 - regionálne – regionálna postupová súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 5.4.2019 do 1.5.2019 v Dome kultúry v Čadci.

Povesti našimi očami I – výstava žiackych prác žiakov ZŠ Turzovka, ZŠ Staškov a ZŠ Kysucký Lieskovec na tému kysuckých povestí realizovaná v rámci projektu Naše Kysuce, ktorá je nainštalovaná a verejnosti sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 12.4.2019 do 1.5.2019.

Divadelné masky – výstava výtvarných prác detí zo ZUŠ J. Potočára Čadca, ZUŠ na ul. M. R. Štefánika v Čadci, ZUŠ Krásno nad Kysucou, ZUŠ Kysucké Nové Mesto, ZUŠ Turzovka, ktorá je nainštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Čadci od 18.4.2019 do 1.5.2019.

Ja a divadlo – výstava výtvarných a literárnych prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková, ktorá je nainštalovaná od 18.4.2019 do 5.5.2019 v Kultúrnom dome Jána Palárika Raková.

Drevené dotyky Mariána Zborovančíka z Oščadnice - remeselná výstava, ktorá bude nainštalovaná a verejnosti sprístupnená v Kysuckej knižnici v Čadci v termíne od 3.5. - 30.6. 2019

Čarovný kolovrátok – tematická prednáška s PhDr. Václavom Michaličkom, PhD. a jeho kolektívom z Múzea Novojičínska v Příbore, ktorá sa uskutoční dňa 6.5.2019 o 13.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci.

Povesti našimi očami II – výstava žiackych prác žiakov ZŠ Turzovka a ZŠ Ochodnica na tému kysuckých povestí realizovaná v rámci projektu Naše Kysuce, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 3.5.2019 do 22.5.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Mojimi očami – výstava fotografií neprofesionálneho fotografa a člena Štúdia neprofesionálnych fotografov pri KKS v Čadci Jozefa Tomáša z Kysuckého Nového Mesta, ktorá bude nainštalovaná a verejnosti sprístupnená v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici od 6.5.2019 do 4.6.2019.

Návraty – Ochodnica – vzdelávacie stretnutie žiakov 8. ročníka ZŠ Ochodnica spojené s besedou s odborným lektorom na tému Zaujímavosti z histórie Kysúc realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční v Základnej škole v Ochodnici dňa 7.5.2019 o 8.15 hod.

Remeslo srdcom - Ochodnica – vzdelávacie stretnutie žiakov 6. ročníka ZŠ Ochodnica s kysuckými remeselníkmi s cieľom priblížiť žiakom ľudové remeslá charakteristické pre kysucký región realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční dňa 13.5.2019 o 10.10 hod. v Základnej škole v Ochodnici.

Škola základov drôtovania – tvorivé dielne pre členky MO Živena Čadca. Prvé stretnutie sa uskutoční 14.5.2019 o 15.00 hod. v klubovni Domu kultúry v Čadci.

Bezpečná jeseň života – vzdelávací seminár pre členov Jednoty dôchodcov, Únie žien a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Krásne nad Kysucou, ktorý sa uskutoční dňa 15.5.2019 o 13.30 hod. v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou.

Škola základov drôtovania II – druhé stretnutie tvorivých dielní v rámci školy drôtovania pre členky MO Živena Čadca, ktoré sa uskutoční 28.5.2019 o 15.00 hod. v klubovni Domu kultúry v Čadci.

DFF Kujem, kujem podkovičku... – 12. ročník detského folklórneho festivalu, ktorý sa uskutoční v Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste dňa 22.5.2019 o 9.00 hod.

Môj pohľad do histórie I – výstava žiackych prác žiakov ZŠ Turzovka a ZŠ Kysucký Lieskovec na tému Návraty – zaujímavosti z histórie Kysúc realizovaná v rámci projektu Naše Kysuce, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 24.5.2019 do 12.6.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Výtvarné spektrum 2019 – krajské – vyhodnotenie a vernisáž výstavy súťažných prác krajského kola postupovej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2019, ktoré sa uskutoční 31.5.2019 o 14.00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Výtvarné spektrum 2019 – krajské – výstava súťažných prác krajského kola postupovej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2019, ktorá bude nainštalovaná v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke od 31.5.2019 do 30.6.2019.

*zmena programu vyhradená