Jarná paleta – tematická kolektívna výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 14.3.219 do 2.5.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Veľkonočná výstava – výstava prác kysuckých remeselníkov s veľkonočnou tematikou, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 26.3.2019 do 1.5.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci /vitríny vo foyer/.

Veľkonočná výstava – výstava prác kysuckých remeselníkov s veľkonočnou tematikou, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 27.3.2019 do 2.5.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Z lásky – jubilejná autorská výstava výtvarných diel kysuckej výtvarníčky Gabriely Pastorkovej, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 2.2.2019 do 10.4.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Spoznajme kysucké povesti – Ochodnica – vzdelávacie stretnutie žiakov 6. ročníka ZŠ Ochodnica spojené s besedou s odbornou lektorkou na tému Kysucké povesti realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční dňa 1.4.2019 o 10.10 hod. v Základnej škole Ochodnica.

Portréty – autorská výstava výtvarných diel výtvarníka Radovana Ladomerského zo Šamorína, ktorá bude nainštalovaná a verejnosti sprístupnená v hale Kysuckej knižnice v Čadci od 3.4.2019 do 28.4.2019.

65. Hviezdoslavov Kubín Kysucké Nové Mesto – IV. kategória – okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré sa bude konať v Základnej umeleckej škole Kysucké Nové Mesto 3.4.2019 o 8.30 hod.

Deti deťom – regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, ktorá sa uskutoční dňa 5.4.2019 o 9.00 hod. v Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste.

Výtvarné spektrum 2019 – vyhodnotenie a slávnostná vernisáž výstavy súťažných prác regionálneho kola postupovej výtvarnej súťaže sa uskutoční dňa 5.4.2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Výtvarné spektrum 2019 – regionálna postupová súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 5.4.2019 do 1.5.2019 v Dome kultúry v Čadci.

Spoznajme kysucké povesti – Kysucký Lieskovec – vzdelávacie stretnutie žiakov 5. ročníka Základnej školy Kysucký Lieskovec spojené s besedou s odbornou lektorkou na tému Kysucké povesti realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční dňa 8.4.2019 o 8.35 hod. v Základnej škole Kysucký Lieskovec.

Návraty – Kysucký Lieskovec – vzdelávacie stretnutie žiakov 6. ročníka ZŠ Kysucký Lieskovec spojené s besedou s odborným lektorom na tému Zaujímavosti z histórie Kysúc realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční v Základnej škole v Kysuckom Lieskovci dňa 9.4.2019 o 8.35 hod.

Remeslo srdcom - Kysucký Lieskovec – vzdelávacie stretnutie žiakov 7. ročníka ZŠ Kysucký Lieskovec s kysuckými remeselníkmi s cieľom priblížiť žiakom ľudové remeslá charakteristické pre kysucký región realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční v Základnej škole v Kysuckom Lieskovci dňa 9.4.2019 o 12.20 hod.

Návraty – Turzovka – vzdelávacie stretnutie žiakov 5. ročníka ZŠ Turzovka spojené s besedou s odborným lektorom na tému Zaujímavosti z histórie Kysúc realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční dňa 10.4.2019 o 8.55 hod. v Základnej škole v Turzovke.

Návraty – Staškov – vzdelávacie stretnutie žiakov 5. ročníka ZŠ Staškov spojené s besedou s odborným lektorom na tému Zaujímavosti z histórie Kysúc realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční v Základnej škole Staškov dňa 10.4.2019 o 10.30 hod.

Povesti našimi očami – výstava žiackych prác žiakov ZŠ Turzovka, ZŠ Staškov a ZŠ Kysucký Lieskovec na tému kysuckých povestí realizovaná v rámci projektu Naše Kysuce, ktorá bude nainštalovaná a verejnosti sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 12.4.2019 do 1.5.2019.

Ján Palárik a Palárikova Raková – výstava kníh a dokumentov z fondu Kysuckej knižnice v Čadci, ktorá bude nainštalovaná a sprístupnená od 20.4.2019 do 30.4.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci.

Divadelné masky – výstava výtvarných prác detí zo ZUŠ J. Potočára Čadca, ZUŠ na ul. M. R. Štefánika v Čadci, ZUŠ Krásno nad Kysucou, ZUŠ Kysucké Nové Mesto, ZUŠ Turzovka, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Čadci od 18.4.2019 do 1.5.2019.

Ja a divadlo – výstava výtvarných a literárnych prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková, ktorá bude nainštalovaná od 18.4.2019 do 5.5.2019 v Kultúrnom dome Jána Palárika Raková.

Ján Palárik v našej pamäti – prednášky pre základné školy na tému Ján Palárik, ktoré budú realizované od 20.4.2019 do 30.4.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci.

52. Palárikova Raková - národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá sa bude konať v dňoch 24.4.2019 – 30.4.2019 v Dome kultúry v Čadci a v Kultúrnom dome Jána Palárika Raková.

*zmena programu vyhradená