Ľudové remeslá

Spracovanie vlny – splsťovanie, filcovanie, valchovanie sú pôvodné techniky spracovania tejto suroviny.

 Remeslo v rôznych svojich podobách oslovuje stále mnoho ľudí v našom regióne. Jednou z nich je Jana Hegyiová. Očarila ju práca s hlinou – keramika. Ukážku jej zaujímavý keramických výtvorov sme pre vás pripravili v priestoroch pracoviska prvého kontaktu Mestského úradu v Čadci.  

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo pre Vás výber zo súčasnej ľudovoumeleckej tvorby s veľkonočnou tematikou.