Peknou adventnou tradíciou sa môže pochváliť obec Stará Bystrica na Kysuciach, kde sa každoročne v predvianočnom období konajú Adventné trhy, ktoré sú spojené s návštevou sv. Mikuláša a bohatým kultúrnym programom. Spoluorganizátorom tohto čarovného podujatia je aj Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Neopakovateľná atmosféra na Adventných trhoch v Starej Bystrici

Anastázia Urbánková pochádza z malebnej obce Raková. Býva v meste Čadca. Tradičným ručným prácam sa začala venovať už v mladosti. Pred piatimi rokmi ju zaujalo aj korálkovanie.

Všetko začalo tým, že od dcéry dostala k narodeninám nezvyčajný darček – kurz korálkovania. Po jeho absolvovaní ju práca s korálkami natoľko očarila, že absolvovala aj ďalšie kurzy, medzi nimi aj kurz drôtikovania.

Pozvánka Anastázia Urbánková

Milan Palčisko vyštudoval Stredné odborné učilište strojárske v Kysuckom Novom Meste ako mechanik nastavovač. V roku 1984 začal študovať na Vysokej vojenskej škole Pozemného vojska vo Vyškove na Morave, na motostreleckej fakulte. Po roku štúdia z vysokej školy odišiel a v októbri 1985 nastúpil ako vojak z povolania do Martina. V roku 1988 nastúpil na železničnú stanicu ako signalista, neskôr ako dozorca výhybiek vo Vrútkach.
Od svojich štrnástich rokov sa venoval písaniu. Prvé básne mu vyšli už v školskom časopise. Je dlhoročným členom Literárneho klubu Silans v Žiline. Zúčastňoval sa viacerých literárnych súťaží. V roku 2005 získal Čestné uznanie v literárnej súťaži O dúhovú lampu z krajiny Zázračno. Publikoval v literárnom časopise Dotyky, v denníku Smer, Nový čas, v týždenníku Život, Kysuce, Žilinský večerník a niekoľkých literárnych zborníkoch. V decembri 2005 debutoval básnickou zbierkou Perníkové slzy.

pozvánka 1

Eva Belková má 43 rokov a býva v Turzovke v časti Predmier. Vyštudovala SPŠT v Ružomberku, odbor pletiarstvo. V súčasnosti pracuje ako účtovníčka.

Paličkovanej čipke sa začala venovať už počas školského štúdia, keď začala navštevovať krúžok paličkovania. Zo začiatku postupovala podľa kreslených predlôh, ktoré si sama upravovala, neskôr si zručnosti paličkovania rozšírila o mnohopárové vzory.
Svoje práce prezentovala na viacerých podujatiach ako na Slovensku tak aj v zahraničí. V minulosti sa jej práce objavovali aj v mnohých časopisoch venujúcich sa ručným prácam. V máji prezentovala svoju tvorbu aj naX. ročníku detského folklórneho festivalu Kujem, kujem podkovičku, ktorý sa konal v Kysuckom Novom Meste.
Technika paličkovania jej učarovala natoľko, že sa jej chce venovať i naďalej a zdokonaľovať sa v nej. Okrem paličkovania sa venuje aj výrobe dekoratívnych predmetov z pedigu a dekoratívnych glycerínových mydiel.

Pozvánka Eva Belková