FKostur FUJARA

Vyrába píšťaly a fujary zdobené zaujímavými pôvodnými technikami ... videoprofil prináša rozprávanie Františka Kostúra z Rudiny o jeho ľudovoumeleckej tvorbe. Mladý folklorista, ktorý obdivuje históriu a ľudové umenie.