V utorok 23. augusta 2021 sa uskutočnilo stretnutie kysuckých remeselníkov pod názvom Remeselná dielňa v 21. storočí.


Stretnutie je jednou z plánovaných aktivít Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, prostredníctvom ktorých chce vo zvýšenej miere podporiť tradičné ľudové ale i súčasné moderné podoby remesla na Kysuciach.
Cestu k svojej remeselnej činnosti predstavili regionálni remeselníci:
František Kostúr, Ján Vnuk, Margita Šupolová, Daniela Danielis a Peter Janík.


František Kostúr z Kysuckého Nového Mesta vyrába fujary a ďalšie tradičné ľudové hudobné nástroje. V jeho tvorbe Vás zaujmú najmä vybíjané fujary ornamentálne zdobené kovom ale aj fujary zdobené vypaľovaním. Takisto sa venuje výrobe črpákov podľa tradičných ľudových predlôh.
Ján Vnuk z Dolného Vadičova je folklorista, ktorý našiel záľubu v spracovaní a zdobení kože. Obdiv k tomuto materiálu ho sprevádzal mnoho rokov a k spracovaniu a výrobe skutočne unikátnych kúskov sa odhodlal pred pár rokmi. Najväčšou inšpiráciou je pre neho domáca vajčovská tradícia, ale pri svojej práci využíva poznatky o spracovaní kože z historických zdrojov z celého územia Slovenska.
Margita Šupolová, dôchodkyňa z Čadce prítomným predstavila svoju dielničku v Staškove, v ktorej vytvára keramické nádoby a predmety. Okrem nej ju zaujalo tkáčske remeslo. Zadovážila tkáčsky stav na ktorom vyrába tradičné koberce. Obidve remeselné techniky spoznávala ako hobby a neskôr tieto techniky aj podrobnejšie študovala. Svoje výrobky ponúkala aj na remeselných trhoch.
V rámci tohto stretnutia sa predstavili aj profesionáli, známi ako doma , tak i v zahraničí .
Daniela Danielis je košičanka pôsobiaca ako textilná výtvarníčka v Prahe. V Čadci zastrešuje a realizuje výnimočný projekt Textilné remeselné centrum, ktoré je prienikom tradičného remesla do súčasného sveta. Jedným z jeho cieľov je výroba ručne tkaných textílií z pôvodných materiálov pre šitie krojov pre folklórne súbory.
Peter Janík, rodák z Kysuckého Nového Mesta, klenotník a šperkár, žije a pracuje v zahraničí. Svojim talentom remeselnými zručnosťami a znalosťami dosiahol tie najväčšie úspechy vo svojom odbore. Sprostredkoval prítomným inú dimenziu vysokého remesla a niektoré špecifiká práce s najvzácnejšími materiálmi.
Prítomní mali možnosť spoznať rôzne podoby záujmovej činnosti a remeselnej dielne súčasnosti.
Stanislav Mikovčák architekt a sochár z Čadce si pozorne vypočul všetky príspevky a uzavrel stretnutie svojim odborným slovom.
Podľa jeho vyjadrenia je najdôležitejšou investíciou pre remeselnú dielňu radosť z tvorby.

KKS v Čadci