palickova cipkaPaličkovaná čipka aj vďaka prácam a snahe Evy Belkovej prenikla v 90-rokoch vo väčšej miere na Kysuce.

 

Vytrvalosť v tvorbe ale aj v prezentovaní v médiách, účasť na súťažiach i kurzoch oslovila nejednu obdivovateľku ručných prác.

Eva objavila krásu paličkovanej čipky ešte na strednej škole, kde najskôr pomocou ceruziek spoznávala tajomstvá tejto zaujímavej techniky.
„Pani Báthorová, pedagogička strednej školy v Ružomberku, pedagóg odborného predmetu pletenie, vytvorila pre nás študentky, krúžok paličkovania.“
Jej snaha v Evinom prípade padla na úrodnú pôdu a jej záujem o paličkovanie neskončil ani po ukončení štúdia.
„Prvé paličky som si požičala od spolužiačky a podľa nich mi pán Jaroš z Turzovky vyrobil sadu mojich vlastných paličiek.“ spomína na začiatky.

S nimi vytvorila mnoho klasických paličkovaných dekorácií.
Absolvovala niekoľko kurzov paličkovania, z ktorých si odniesla niekoľko osvedčení. Za spoznávaním techniky neváhala cestovať aj do Španej doliny, kde spoznala majsterky paličkovania akou bola pani Helcová a jej dcéra Anna Rendeková. Ich skúsenosti zaznamenala aj vo filmovom zázname.
Rozhovory s pani Júliou Helcovou a s jej dcérou pani Annou Rendekovou sú zverejnené na webových stránkach www.palickovanacipka.sk, ktorá prezentuje všetko o technike paličkovania ON-LINE.

https://palickovanacipka.sk/vzacne-rozhovory-s-pani-juliou-helcovou-a-s-pani-annou-rendekovou/

Vo svojej tvorbe vytvárala viacero obrusov s pôvodnými vzormi.
Avšak svoju túžbu po osobitom individuálnom prejave realizovala v prácach obrazových.
Prvotinou boli ruže, zhotovené základnou pásovou technikou. Inšpiráciu hľadala vo svojom okolí a najmä v prírode. Preto si za námet zvolila stromy či postavy.
Svoje aktivity nenechala zatvorené doma, ponúkala svoje práce rôznym časopisom, ktoré ich aj uverejnili s návodmi pre ďalších.

Evine práce sa zúčastnili medzinárodného bienále paličkovanej čipky v talianskom Sansepolcro a to VIII. Ročníka v roku 1999 a IX. ročníka 2000.

Pôvodne málo známa technika sa aj vďaka Eve Belkovej posunula viacerým tvorivým záujemkyniam o paličkovanie.
V období 90 rokov bola lektorkou niektorých kurzov paličkovania, ktoré pripravovalo v tom období Kysucké osvetové stredisko v Čadci. V spolupráci s obcami Makov a Skalité zorganizovalo kurzy paličkovania v ktorých jednou z lektoriek bola aj Eva.