• metodická, dramaturgická, koncepčná, poradenská, sprostredkovateľská
  • informačná, dokumentačná, archivačná, grafická, publicistická, edičná, propagačná
  • marketingová
  • štatistická
  • príprava a realizácia projektov
  • vydávanie kalendária kultúrnych a šport. podujatí regiónu na príslušný rok
  • vlastná webová stránka – kultúrne podujatia v regióne, pozvánky, dianie v oblasti kultúrneho a umeleckého života a ďalšie aktuálne informácie
  • zahraničné aktivity