• tradičná ľudová kultúra – folklórne súbory, skupiny a sólisti, ľudové remeslá
  • hudba – klasická a moderná, zborový spev
  • výtvarníctvo, film, fotografia, výstavníctvo
  • umelecké slovo – recitátori, moderátori, ľudoví rozprávači
  • divadlo detí a dospelých
  • národné a regionálne tradície, osobnosti regiónu
  • vzdelávacia činnosť – prednášky, besedy, kurzy, tvorivé dielne
  • voľno-časové aktivity mládeže a dospelých
  • medzinárodné aktivity 
  • edičná, propagačná, informačná a mediálna činnosť