• súťažné a tematické prehliadky všetkých stupňov a žánrov
 • významné národné súťažné i nesúťažné prehliadky a festivaly s medzinárodnou účasťou
 • koncerty
 • divadelné predstavenia
 • výstavy a vernisáže
 • prezentácie tvorby amatérskych umelcov doma i v zahraničí
 • tvorivé umelecké dielne a štúdiá – divadlo, umelecký prednes, ľudový tanec, zborový spev, výtvarné umenie a fotografia, hra na ľudové hudobné nástroje, remeslá
 • odborné semináre, prednášky, diskusie
 • praktické a špecializované jednorazové a cyklické kurzy
 • preventívne aktivity pre deti a mládež
 • aktivity osobitne zamerané na seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov
 • environmentálne aktivity
 • jarmoky a prezentácie tvorby majstrov ľudových remesiel
 • prezentácie literárnych diel
 • ďalšie kultúrne aktivity