Už od roku 1973 sa každoročne na začiatku leta v malebnej obci Ochodnica koná tradičný folklórny festival. Aj vďaka nemu sa v našom regióne prezentujú folklórne skupiny, ktoré nám približujú bohaté ľudové tradície regiónu Kysúc.

Organizátorom 44. ročníka Folklórneho festivalu Ochodnica bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Ochodnica.

44. ročník Folklórneho festivalu Ochodnica bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. 

Dvojdňové podujatie ponúklo návštevníkom bohatý a zaujímavý program.

Sobotňajší program odštartovala súťaž vo varení halušiek, ktorá bola sprevádzaná vystúpením talentovaného heligónkara Mariána Šišovského a pokračoval oslavou 10. výročia vzniku úspešného zoskupenia Mažoretky ELLIS z Ochodnice. Na ľudovú nôtu návštevníkom zahrali a zaspievali: Ľudová muzička pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto, spevácka skupina Seniorka z Ochodnice, svoj program predstavili aj deti z CVČ Ochodnica a Dychová hudba Ochodničanka. Záver prvého dňa patril hlavne mladým návštevníkom, ktorí mohli osláviť príchod leta v rytme tanca pod taktovkou DJ DURA.

  spolon_foto_-_44._ff_ochodnica.jpg

V nedeľu 26. júna 2016 sa v obci Skalité konali jubilejné 25. Goralské slávnosti, ktoré sú známe nielen na Kysuciach, ale aj v priestore celého Slovenska a taktiež v poľskom a českom pohraničí. Hlavným organizátorom tohto výnimočného podujatia je obec Skalité v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 Od skorého rána lákal domácich i návštevníkov tradičný jarmok remesiel NA SKALICKYM RYNECKU, na ktorom tradičné remeslá prezentovali zruční umelci sprevádzaní vystúpeniami ľudových hudieb Ondreja Rovňana, Capkovcov  a Goralov z Čierneho.

 V Kostole sv. Jána Krstiteľa privítali veriacich na slávnostnej svätej omši. Popoludní sa uskutočnil tradičný a obľúbený krojovaný sprievod účinkujúcich folkloristov a hostí od obecného úradu k amfiteátru.

starostka_obce_skalit_andrea_imurdov_a_predseda_sk_juraj_blanr.jpg

V dňoch 25. – 26. júna 2016 sa konal už deviaty ročník tradičných Kopaničiarskych hodov v Zákopčí. Podujatie pripravila obec Zákopčie v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Dobrovoľným hasičským zborom Zákopčie – Ústredie. Podujatie bolo zorganizované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Areál pod hríbom na Majeri ožil v sobotu večer hodovou zábavou, ktorú pripravil Dobrovoľný hasičský zbor zo Zákopčia. Tanečníkom hrala do rytmu hudobná skupina Relax.

Nedeľa sa niesla v tradičných ľudových tónoch. Po odpustovej svätej omši, ktorá sa konala v kostole sv. Jána Krstiteľa v Zákopčí, si mohli návštevníci pozrieť tradičné remeselné trhy a v Areáli pod hríbom bol pre divákov pripravený bohatý kultúrny program.

 fs_rozsutec.jpg

V stredu 22. 6. 2016 sa v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste uskutočnil už deviaty ročník Detského folklórneho festivalu Kujem, kujem podkovičku...

Poslaním tohto podujatia je prezentovanie folklóru a tradičných ľudových remesiel verejnosti a najmä deťom. Prostredníctvom detského festivalu sa približuje dedičstvo našich predkov aj tým najmladším divákom. Aj keď má folklór na Kysuciach silné korene, detskému folklóru sa nevenuje až taká pozornosť, akú by si zaslúžil. Preto aj tento rok Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestským kultúrno-športovým strediskom v Kysuckom Novom Meste pripravilo ďalší ročník tohto obľúbeného projektu.

 

  dfs_oadnika_a_divci.jpg

PIESNE DOMOVA 2016 – regionálna súťažná prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Kysúc.

V nedeľu 22. mája 2016 v Kultúrnom dome Jozefa Kronera v Staškove  usporiadalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Staškov regionálnu súťažnú prehliadku hudobného folklóru dospelých pod názvom Piesne domova.

Súťažná prehliadka je trojstupňová.  Základným stupňom sú regionálne výberové kolá. Z týchto kôl postupujú do krajských súťaží víťazi jednotlivých kategórií za daný okres. Na celoštátny festival postupuje jeden zástupca z každej kategórie.

Poslaním súťaže je aktivovať vedúcich členov hudobných zložiek folklórnych kolektívov k samostatným výstupom, k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii hudobno-folklórneho materiálu, dať priestor k verejnej prezentácii, objavovať nové spevácke a muzikantské talenty, oboznamovať verejnosť s umeleckými hodnotami a podporovať existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu. Súťaž sa cyklicky usporadúva v trojročných intervaloch a vyhlasuje ju Národné osvetové centrum Bratislava.

 

 

V piatok 18. marca sa v Dome kultúry v Čadci stretli detské spevácke talenty na podujatí nazvanom Slávici Kysúc. Ide o regionálnu súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru, ktorej cieľom je podporiť a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Hlavným organizátorom podujatia je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.