Folklór

Dňa 26. augusta 2017 sa v hraničnej oblasti 3 krajín: Slovenska, Česka a Poľska konal tradičný GORALFEST – festival tradičnej goralskej kultúry, ktorého spoluorganizátorom okrem iných, bolo aj Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie bolo spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom. Podujatie svojou účasťou podporili starostovia spriatelených obcí a predseda ŽSK Juraj Blanár.

Na konci leta sa každoročne konajú v meste Turzovka Beskydské slávnosti, ktoré tento rok slávili už svoje 46. narodeniny. Aj v tomto roku sa mohli návštevníci tešiť na bohatý kultúrny program, ktorý pripravilo mesto Turzovka v spolupráci s mnohými spoluorganizátormi, medzi ktorých patrí aj Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Po veľkom úspechu v roku 2015, kedy návštevníci Osláv zvrchovanosti v Starej Bystrici mali možnosť zhliadnuť veľkolepý program pod názvom „Ospievaná vrchovina“, ktorý režijne pripravili manželia Pavol a Amália Kužmovci z Vysokej nad Kysucou, sa organizátori OSLÁV ZVRCHOVANOSTI - Obec Stará Bystrica a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, rozhodli aj v tomto roku - pri príležitosti
25. výročia prijatia DEKLARÁCIE O ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKA - pripraviť nádherný kultúrny program, ktorého rozmer a rozsah vzdal veľkolepým spôsobom úctu a obdiv slovenskému národu formou poukázania na vzácne duchovné kultúrne dedičstvo, ukryté v ľudovej slovesnosti, v tradičnej ľudovej hudobnej a tanečnej kultúre, s dôrazom na tieto hodnoty v celom Žilinskom samosprávnom kraji.

Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským festivalom s medzinárodnou účasťou a zároveň vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Koná sa každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v malebnej obci Východná.
V tomto roku boli súčasťou tejto veľkolepej oslavy našej ľudovej kultúry a tradícií aj folklórne zoskupenia a sólisti z Kysúc.

Už 45 rokov sa každý rok, vždy na začiatku leta, koná v obci Ochodnica folklórny festival. Táto tradícia sa stala neodmysliteľnou súčasťou života všetkých obyvateľov tejto malebnej kysuckej obce. Folklórny festival v Ochodnici patrí k našim najstarším festivalom s folklórnou tematikou a každoročne privíta množstvo domácich ale aj zahraničných návštevníkov, ktorí tak ako účinkujúce folklórne skupiny, milujú ľudové piesne a naše kysucké tradície.
Organizátorom jubilejného 45. ročníka FF Ochodnica boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obec Ochodnica. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Mediálnymi partnermi podujatia boli: RTVS, Rádio Regina, Týždenník Kysuce, Týždenník MY Kysucké noviny, Rádio Frontinus a TV SEVERKA- televízia severného Slovenska.