Detský spev a radosť rozžiarili v stredu 22. mája 2019 priestory kultúrneho domu v Kysuckom Novom Meste. Takmer dvesto detí, opäť po roku, odprezentovalo na jeho pódiu množstvo ľudových piesní, riekaniek, choreografií a tancov.
     Hlavným organizátorom tohto podujatia je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátori Mesto Kysucké Nové Mesto a Mestské kultúrno-spoločenské stredisko Kysucké Nové Mesto prispeli k príjemnému priebehu celej akcie.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner podujatia.
Mediálnymi partneri boli: TASR, RTVS, Rádio Regina, Rádio Pohoda, Rádio Frontinus, TV Raj, KTV, MY Kysucké noviny a Týždenník Kysuce.
     Dvanásty ročník detského folklórneho festivalu KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU... otvorili príhovorom riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska Mgr. Silvia Petreková a zástupca primátora Kysuckého Nového Mesta Mgr. František Šerík. Sprievodného slova sa ujala moderátorka Mgr. Katarína Borisová.

KKP 2019 účinkujúci

V stredu 22.mája 2019 sa sála Mestského kultúrno-športového strediska v Kysuckom Novom Meste stane opäť centrom detského folklóru, keď Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, organizuje už 12. ročník Detského folklórneho festivalu Kujem, kujem podkovičku...

KKS v Čadci Pozvanka Kujem kujem podkovičku 2019 jpg

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, každoročne organizuje mnohé regionálne postupové súťaže, do ktorých sa zapájajú starší, mladší aj najmladší umelci
z rôznych oblastí umeleckého života, či už je to folklór, divadlo, umelecký prednes, ľudové remeslo, výtvarníctvo, fotografia i filmárstvo.

V stredu 27. marca 2019 sa v Dome kultúry v Čadci konala regionálna postupová súťažná prehliadka detských folklórnych súborov V rytme ľudového tanca. Partnermi podujatia boli Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci.
Do súťaže sa zapojilo päť detských folklórnych súborov z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto: DFS Bukovinka
z Turzovky, DFS Drevárik z Krásna nad Kysucou, DFS Kýčerka z Ochodnice, DFS Makovníček z Makova a DFS Nezábudka z Rudiny. Prítomných hostí v mene organizátorov privítala riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková a viceprimátor Mesta Čadca Marcel Šulo. Výkony mladých folkloristov hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka poroty Helena Zahradníková z Turzovky a členovia poroty Pavol Kužma z Horného Kelčova a Veronika Mačuhová z Oščadnice. Malých folkloristov prišli do obecenstva podporiť deti zo Základnej školy M. R. Štefánika Čadca. Celým programom divákov sprevádzala moderátorka Zuzana Zuzčáková Gacíková.

F1 V rytme ľudového tanca 2019

V dňoch 25.-27. januára 2019 sa v poľskej Rajczi uskutočnil 51. ročník medzinárodného kultúrno-športového podujatia RAJD CHŁOSPKI.
Žilinský samosprávny kraj a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci patria medzi patrónov a spoluorganizátorov tohto výnimočného podujatia, ktoré sa každoročne koná v Rajczi.

Počas víkendu sa stretávajú umelci z oblasti kultúry, športovci, organizátori podujatia a široká verejnosť, aby spoločne prežili nezabudnuteľné priateľské chvíle a vzdali hold tradíciám.

oficiálne otvorenie 51. r. RAJD u CHLOPSKI

V dňoch 27. októbra, 10. novembra a 24. novembra 2018 pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, cyklus seminárov NÁVRAT KU KOREŇOM, ktorý bol venovaný detskému folklóru a bol určený pre vedúcich folklórnych zoskupení, záujmovo-umeleckých krúžkov pri ZŠ a CVČ, učiteľom, vychovávateľom a kultúrnym pracovníkom pripravujúcim podujatia zamerané na tradičnú ľudovú kultúru.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Počas týchto pracovných stretnutí mali účastníci možnosť získať zaujímavé informácie o ľudových tradíciách, zvykoch, detských piesňach, hrách, tanečných choreografiách a pod.

27. 10. 2018 NÁVRAT KU KOREŇOM ÚČASTNÍCI

Vážení a milí priatelia,

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pre vás pripravilo cyklus odborných seminárov venovaných detskému folklóru.
Lektormi jednotlivých stretnutí budú významné osobnosti celoslovenského významu v tejto oblasti:

PhDr. Katarína Nádaská, PhD., Mgr. art. Lenka Šútorová- Konečná, ArtD., Mgr. Eva Dudková, Helena Zahradníková a PaedDr. Roman Bienik, PhD.

Srdečne vás pozývame...

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.           

Prihláška NÁVRAT KU KOREŇOM.docx

Návrat ku koreňom pozvánka

Návrat_ku_koreňom_-_pozvánka.pdf