V dňoch 24. – 25. júna 2017 sa v kysuckej obci Zákopčie konal jubilejný X. ročník Kopaničiarskych hodov. Podujatie sa každoročne organizuje pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa, ktorému je zasvätený miestny kostol. Kopaničiarske hody pripravuje obec Zákopčie v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Dobrovoľným hasičským zborom Zákopčie – Ústredie.

 

     V nedeľu 18. 6. 2017 sa v Skalitom konal už 26. ročník Goralských slávností - jedného z najznámejších letných festivalov nielen na Kysuciach, ale aj blízkom okolí susedných cezhraničných regiónov. Podujatie každoročne pripravuje obec Skalité v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
     Hlavnú časť slávnosti otvoril slávnostný krojovaný sprievod účinkujúcich od obecného úradu do dejiska Goralských slávností – skalitského amfiteátra, v ktorom všetkých priaznivcov podujatia srdečne privítala starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová.

diváci a hostia 26. GS

V stredu 24. mája 2017 sa v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste už po desiaty krát konal detský folklórny festival Kujem, kujem podkovičku, ktorý každoročne pripravuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi detského festivalu boli mesto Kysucké Nové Mesto a Mestské kultúrno - spoločenské stredisko v Kysuckom Novom Meste. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Na desiatom jubilejnom ročníku sa stretlo 250 účinkujúcich detí, ktoré sa predstavili štyrom stovkám divákov. Taká vysoká účasť a záujem o toto podujatie nás len utvrdzuje v tom, že na Kysuciach rastie silná generácia mladých pokračovateľov našich folklórnych tradícií.

DFS Kujem kujem pdokovicku 1.blok

 

Dňa 13. mája 2017 sa v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste konal slávnostný program jedného z najvýznamnejších a najstarších folklórnych súborov na Kysuciach – FS JEDĽOVINA. Program cez spomienky starých materí oslavoval krásu a bohatstvo ľudových zvykov zobrazoval ich prepojenosť so životom človeka od detstva až po starobu. Postupne približoval putovanie kysuckého drotára Slovenskom, čím sa súčasní členovia vracali k tradíciám našich predkov prostredníctvom rôznych choreografií, tancov, sólového spevu a hudobných kreácií.

„Rodná kolíska“ tak znie názov slávnostného programu jedného z najstarších folklórnych súborov na Kysuciach. Hlavnou témou sú Kysuce – rodná kolíska folklórneho súboru a jej členov. Program cez spomienky starých materí oslavuje krásu a bohatstvo ľudových zvykov, zobrazuje ich prepojenosť so životom človeka od detstva až po starobu. Približuje putovanie kysuckého drotára po Slovensku, čím sa súčasní členovia vracajú k tradíciám našich predkov prostredníctvom rôznych choreografií tancov, sólového spevu a hudobných kreácií.