Dňa 17. septembra 2017 sa v Zborove nad Bystricou konali tradičné folklórne slávnosti, ktoré obec každoročne pripravuje v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Nedeľa začala svätou omšou vo farskom kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie a pokračovala kultúrnym programom, ktorý bol aj tento rok bohatý na účinkujúcich. Pre nepriaznivé počasie sa folklórne slávnosti presunuli z areálu Staviská do obecného kultúrneho domu, ktorý sa rýchlo zaplnil nedočkavými divákmi. Slávnostné popoludnie svojím príhovorom otvoril poslanec NR SR a starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický spoločne s domácim starostom Jurajom Hlavatým.
Svojou prítomnosťou podujatie podporili: predseda Žilinského samosprávneho kraja a poslanec NR SR Juraj Blanár, poslanec ŽSK a primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa, poslanec ŽSK a riaditeľ ÚPSVaR Jozef Cech, poslankyňa ŽSK a starostka obce Skalité Andrea Šimurdová a starosta obce Vysoká nad Kysucou Anton Varecha.
Aj tento rok udelil starosta obce Zborov nad Bystricou Juraj Hlavatý ocenenia občanom, ktorí sa podieľali na zveľaďovaní obce. Ocenenie získali: Rudolf Murgaš, ocenenie za rozvoj športu v obci získal Milan Minkoš a ocenenie In memoriam bolo udelené Jánovi Masarykovi.

Cimbalová muzika z Čadca Pavol Kužba z Vyšného Kelčova a Zuzana Zuzčáková Gacíková z Krásna nad Kysucou

Dňa 26. augusta 2017 sa v hraničnej oblasti 3 krajín: Slovenska, Česka a Poľska konal tradičný GORALFEST – festival tradičnej goralskej kultúry, ktorého spoluorganizátorom okrem iných, bolo aj Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie bolo spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom. Podujatie svojou účasťou podporili starostovia spriatelených obcí a predseda ŽSK Juraj Blanár.

ĽH Capkovci zo Skalitého

Na konci leta sa každoročne konajú v meste Turzovka Beskydské slávnosti, ktoré tento rok slávili už svoje 46. narodeniny. Aj v tomto roku sa mohli návštevníci tešiť na bohatý kultúrny program, ktorý pripravilo mesto Turzovka v spolupráci s mnohými spoluorganizátormi, medzi ktorých patrí aj Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

DFS Kelčovan z Čadce a Pavol Kužma

Po veľkom úspechu v roku 2015, kedy návštevníci Osláv zvrchovanosti v Starej Bystrici mali možnosť zhliadnuť veľkolepý program pod názvom „Ospievaná vrchovina“, ktorý režijne pripravili manželia Pavol a Amália Kužmovci z Vysokej nad Kysucou, sa organizátori OSLÁV ZVRCHOVANOSTI - Obec Stará Bystrica a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, rozhodli aj v tomto roku - pri príležitosti
25. výročia prijatia DEKLARÁCIE O ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKA - pripraviť nádherný kultúrny program, ktorého rozmer a rozsah vzdal veľkolepým spôsobom úctu a obdiv slovenskému národu formou poukázania na vzácne duchovné kultúrne dedičstvo, ukryté v ľudovej slovesnosti, v tradičnej ľudovej hudobnej a tanečnej kultúre, s dôrazom na tieto hodnoty v celom Žilinskom samosprávnom kraji.

1 Autor dramaturg a režisér programu bard kysuckého folklóru Pavol Kuzma

Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským festivalom s medzinárodnou účasťou a zároveň vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Koná sa každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v malebnej obci Východná.
V tomto roku boli súčasťou tejto veľkolepej oslavy našej ľudovej kultúry a tradícií aj folklórne zoskupenia a sólisti z Kysúc.

Východná 2017 krajský program účinkujúci