Máj - lásky čas... mesiac, ktorý sa spája s mnohými   ľudovými  tradíciami a zvykmi. Jedným z nich  bolo stavanie mája na prelome mesiacov apríl a máj. Tento zvyk zachovávaný  folkloristami do dnešných dní, otváral obdobie ľudových veselíc a svadieb.

stavanie maja 640x406

Milí folkloristi , odporúčame Vám do pozornosti zaujímavý online folklórny muzikál Helenka na stránkach Matice Slovenskej a na stránke ochotníckeho súboru Slovenskí rebeli. 

https://matica.sk/video-folklorny-muzikal-helenka-z-obdobia-druhej-svetovej-vojny-je-online/

http://www.rebeli.sk/helenka/

Pri melódii našich kysuckých ľudových piesní pookreje nejedno srdce. Udialo sa tak aj vo štvrtok 10. 10. 2019 v Centre sociálnych služieb Žarec, v priestoroch ktorého Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, obidve organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo 2. ročník detskej regionálnej súťaže v speve kysuckých ľudových piesní s názvom SPIEVANKY, SPIEVANKY.
Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia, ktorý projekt podporil z verejných zdrojov.
V úvode súťažiacich a všetkých prítomných pozdravila riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková a zástupkyňa riaditeľky Centra sociálnych služieb Žarec Janka Marečková. Hovoreným slovom podujatie sprevádzala Katarína Borisová. Do hľadiska prišli mladých súťažiacich podporiť seniori z Čadce.

Spievankyspievanky 219

SRDEČNE BLAHOŽELÁME FSK SVRČINKA K FANTASTICKÉMU ÚSPECHU NA KRAJSKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKE V ZÁZRIVEJ. V NOVEMBRI BUDÚ DIEVČATÁ KYSUCE REPREZENTOVAŤ NA CELOSLOVENSKEJ VIDIEČANOVEJ HABOVKE.

FSK Svrčinka

Dňa 8. septembra 2019 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnila regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru PIESNE DOMOVA 2019, ktorej celoštátny stupeň sa nazýva VIDIEČANOVA HABOVKA a uskutoční sa v dňoch 16.- 17. novembra 2019 v Habovke.

Podujatie pre kysuckých folkloristov pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Charakteristika samotnej súťaže, ako ju uvádza Národné osvetové centrum Bratislava:
Vidiečanova Habovka je celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí a dospelých. Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1976, v minulosti napríklad pod názvami Celoslovenský festival ľudových hudieb a spevákov ľudových piesní (1977), Celoslovenský festival detských ľudových hudieb a spevákov ľudových piesní (1976, 1978), Celoslovenská súťažná prehliadka ľudovej hudby (1988), Detský festival ľudovej hudby (1998) a od roku 2009 ako Vidiečanova Habovka. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

účastníci podujatia PIESNE DOMOVA 2019