Folklór

18. medzinárodný folklórny festival goralskej kultúry.
Miesto konania: Amfiteáter Skalité
Termín konania: 28.6.2009
Hlavný organizátor: Obec Skalité

Spoluorganizátor: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v  zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Goralské slávnosti Skalité – medzinárodný folklórny festival prezentujúci jedinečnosť a krásu goralského etnika (vznikol roku 1992). Prezentuje folklór a tradície troch štátov – Slovenska, Česka a Poľska. 

Miesto: Amfiteáter Ochodnica
Termín konania: 5.7.2009
Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Spoluorganizátor: Obec Ochodnica
Folklórny festival Ochodnica – regionálny festival zameraný najmä na prezentáciu práce a pôsobenia kysuckých folklórnych skupín. FF Ochodnica je druhý najstarší folklórny festival na Kysuciach (vznikol roku 1973), prezentuje pôvodné zvyky a tradície z rôznych lokalít kysuckého regiónu, obradové i pracovné zvykoslovie.

Beskydské slávnosti, Turzovka – najstarší medzinárodný folklórny festival na Kysuciach prezentujúci tradičné ľudové umenie slovenských, českých a poľských Beskýd (vznikol roku 1972). Trojdňové podujatie s bohatým programom, ktoré sa koná pravidelne počas víkendu blízkeho oslavám patrónky miestneho kostola (15. august) a spája sa s konaním tradičného hodového jarmoku a množstvom sprievodných podujatí.

Prehliadka, ktorá  priblíži kysucké tradície a zvyky. V tomto roku sa uskutoční po prvýkrát.
Ľudoví remeselníci, fotografi, výtvarníci, folklórne skupiny a folklórne súbory predvedú svoje umenie priamo v uliciach mesta Čadca. Touto prehliadkou by sme chceli založiť tradíciu prezentácie šikovnosti našich rodákov a spoluobčanov.
Srdečne vás všetkých pozývame!

TRADIČNÁ ĽUDOVÁ TANEČNÁ KULTÚRA NA KYSUCIACH

Miesto konania: KIC - Dom kultúry Čadca
Termín konania: September – presný termín ešte nie je známy
Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko

Unikátny odborný seminár pod patronátom folkloristu Pavla Kužmu, zameraný na tradičné ľudové tance na Kysuciach.