Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Vás srdečne pozýva na nové podujatie s názvom
DNI OTVORENÝCH DVERÍ KYSUCKEJ KULTÚRY
piatok 25.9. 2009 od 13.00 -18.00 h      sobota 26.9.2009 od 8.00 - 12.00 h
Palárikova ulica Čadca: pešia zóna - pri fontáne

Slávnostné otvorenie podujatia 25.9.2009 o 14.00 h

Cieľom tejto prehliadky je predstaviť talent Kysučanov v jeho najkrajšej umeleckej podobe. Uvidíte folkloristov, výtvarníkov, fotografov, remeselníkov – skrátka umelcov, ktorí svojou šikovnosťou prezentujú kysucké zvyky a tradície.
Sample Image

Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov
Miesto konania: Dom kultúry v Čadci
Dátum konania: 29.3.2009
Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Cieľom prehliadky je podporovať a konfrontovať aktívnu choreografickú tvorbu, zachovávať v nej štýl i lokálnu a regionálnu znakovosť, vymieňať si skúsenosti pri odbornom hodnotení a rozbore jednotlivých čísel.
Víťazné súbory za okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto postúpia na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční 3. mája 2009 v Dolnom Kubíne.

Regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru dospelých.
Miesto konania: Kultúrny dom Staškov
Termín konania: 4. október 2009
Hlavný organizátor Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Poslaním prehliadky je aktivizovať vedúcich a členov hudobných zložiek folklórnych kolektívov (folklórnych súborov a skupín) k samostatným výstupom, spracúvaniu a interpretácii hudobno-folklórneho materiálu.

3. detský folklórny festival s nadregionálnou účasťou.
Miesto konania: Amfiteáter Ochodnica
Termín konania: 5.6.2009
Hlavní organizátori: Kysucké kultúrne stredisko Čadca

Kysucké kultúrne stredisko pripravilo v rokoch 2004 a 2005 popri regionálnej súťažnej prehliadke na Deň detí vystúpenie kysuckých detských folklórnych súborov pre deti základných škôl v Ochodnici a Skalitom pod názvom Plody najkrajšie. Tu niekde je počiatok zrodenia myšlienky usporiadať v Ochodnici detský festival Kujem, kujem podkovičku, nadväzujúc na tradíciu Plodov najkrajších.

18. medzinárodný folklórny festival goralskej kultúry.
Miesto konania: Amfiteáter Skalité
Termín konania: 28.6.2009
Hlavný organizátor: Obec Skalité

Spoluorganizátor: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v  zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Goralské slávnosti Skalité – medzinárodný folklórny festival prezentujúci jedinečnosť a krásu goralského etnika (vznikol roku 1992). Prezentuje folklór a tradície troch štátov – Slovenska, Česka a Poľska. 

Miesto: Amfiteáter Ochodnica
Termín konania: 5.7.2009
Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Spoluorganizátor: Obec Ochodnica
Folklórny festival Ochodnica – regionálny festival zameraný najmä na prezentáciu práce a pôsobenia kysuckých folklórnych skupín. FF Ochodnica je druhý najstarší folklórny festival na Kysuciach (vznikol roku 1973), prezentuje pôvodné zvyky a tradície z rôznych lokalít kysuckého regiónu, obradové i pracovné zvykoslovie.