Titulka OCHODNICA2019

„Dni národnej kultúry, scénická freska, rozmanité prejavy tradičnej kultúry a jej premeny a formy v súčasnosti...“ - toto sú charakteristiky nášho regionálneho folklórneho festivalu, na ktorom počas jeho existencie prezentovala svoje zvyky takmer každá kysucká obec.

Stále medzi nami existujú ľudia, ktorí svoje srdce a svoj čas obetujú zachovávaniu toho, čo nám zanechali naši predkovia.

Tento rok nám po 47. rokoch neumožnil oživiť pódium ochodnického amfiteátra ich spevom v tradičnú prvú júlovú nedeľu , prinášame Vám pripomienku prostredníctvom videonahrávok z nášho archívu.

Veríme však, že sa spoločne stretneme v plánovanom novembrovom termíne, konkrétne v nedeľu 29. novembra 2020, kedy sa v ochodnickom kultúrnom dome uskutočni 48. ročník FF Ochodnica.

                                                                                                                                             Mgr. Erika Šuranská

                                                                                                      odborný manažér pre folklór a ľudové remeslo