Dňa 20. júla 2019 sa POD SLOVENSKÝM ORLOJOM V STAREJ BYSTRICI uskutočnil 17. ročník jedinečných Osláv Zvrchovanosti Slovenska, ktoré patria medzi najvýznamnejšie podujatia na Kysuciach.
Rínok sv. Michala Archanjela pojal do svojho priestoru tisíce divákov, ktorí si počas slnečnej soboty mohli pozrieť bohatý kultúrny program.

Po úvodnom vystúpení Paci Pac pre najmenšie detičky, privítali moderátori podujatia Katarína Borisová a Jozef Šimonovič umelcov hlavného folklórneho programu nazvaného: KYSUCE A SLOVENSKO.
Divákom sa postupne predstavili kysuckí umelci: Helenka Zahradniková a Pavol Kužma- bardi kysuckého folklóru, FS Drevár z Krásna nad Kysucou, DFS Slniečko spolu so Sofiou Králikovou, FSK Turzovanka z Turzovky, FSk Svrčinka zo Svrčinovca, FSk Polianka, FS Bystrica a ĽH Kováčovci z Novej Bystrice, Bystrická Kasňa a ĽH Tomčalovcov zo Starej Bystrice. Umelci ponúkli jedinečný kysucký folklór v jeho autentickej podobe a od divákov zožali zaslúžený potlesk.

vyvrcholenie kysuckého programu spoločnou piesňou Kysuca Kysuca moderátori Katarína Borisová a Jozef Šimonovič

 

Keďže Oslavy Zvrchovanosti Slovenska už prekročili rámec regionálneho rozmeru, v Starej Bystrici tak organizátori privítali i vynikajúce hosťujúce folklórne súbory z Východného, Stredného a Západného Slovenska: FS Železiar z Košíc- pod vedením pána Vladimíra Urbana, FS Mladosť z Banskej Bystrice- pod vedením pána Martina Urbana a FS Gymnik z Bratislavy- pod vedením pána Štefana Gerháta:

Na východe Slovenska je významným zoskupením FS Železiar z Košíc, ktorý pôsobí na slovenskej folklórnej scéne od roku 1964. Do svojej kroniky si tak už zapísal 55 rokov úspešnej existencie. Zameriava sa na prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. Je známy špičkovou interpretáciou ľudových tancov a vynikajúcou ľudovou hudbou, v spojení so ženskou speváckou skupinou. Patrí medzi najlepšie, najznámejšie a najuznávanejšie súbory na Slovensku. Celú existenciu súboru sprevádza interpretačná vyváženosť a rovnomernosť hudobnej, speváckej a tanečnej zložky. V kompaktnom celku vynikajú najlepší sólisti – tanečníci, speváci i muzikanti. Železiar vyniká sviežou dramaturgiou, experimentálnou choreografickou tvorbou, schopnosťou ponúknuť netradičné spojenia ako aj prienik rôznych štýlov. Využíva širokú škálu ľudových hudobných nástrojov. Prináša autentické a štýlovo čisté choreografie s pôvodnými prejavmi tradičnej ľudovej kultúry východoslovenských regiónov. No smelo siahne aj po vtipných javiskových štylizáciách, ktoré vybočujú zo všetkého zaužívaného a známeho. Ohúri, prekvapí, vyvolá diskusiu i poetickú náladu. Dôsledne ťaží z toho najčistejšieho ľudového umenia, chráni, pestuje a šíri to, čo sa nám zachovalo.

V srdci našej krajiny- teda v Banskej Bystrici, pôsobí FS Mladosť.
Toto zoskupenie je reprezentačným telesom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už 57 rokov. Členmi súboru sú tak odchovanci bystrických folklórnych súborov, ako aj študenti univerzity. Vďaka členom z rôznych regiónov Slovenska súbor zároveň získava pestrosť, ktorá sa následne odzrkadľuje v jeho tvorivej činnosti a atmosfére. Tvorba nezostáva len pri spracovaní pôvodného materiálu a osvojení si tanečného štýlu. Podľa členov súboru, folklór vždy bol o individuálnom pohľade, a tak aj oni cítia potrebu posúvať ho na scéne ďalej. Pod umeleckým vedením Martina Urbana a tanečných pedagógov, či externých choreografov, si hľadajú svoju cestu svetom folklorizmu. Akademické, neakademické, súťažné, či nesúťažné festivaly sú im pravidelnými výzvami a motiváciou tvoriť ďalej. Sicília Mexiko, Borneo, Taiwan či Filipíny a Austrália - to všetko sú krajiny, ktoré už súbor navštívil.

FS Gymnik vznikol v roku 1964 na podnet odbornej asistentky pani Hedy Šimonekovej pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislavy. Za roky svojej existencie sa v ňom vystriedalo viac ako 700 členov. Gymnik sa publiku predstavil na stovkách vystúpení doma i v zahraničí. Špecifikum súboru vyplýva z tradície prirodzených daností poslucháčov Fakulty telesnej výchovy a športu – šikovnosti, obratnosti, pohybovej zdatnosti, ale aj hravosti a humoru. V repertoári súboru sú tance a tanečné bloky z mnohých regiónov Slovenska. Nesú rukopis choreografa Jána Blaha, ale aj Juraja Hamara, Petra Mezeia a iných choreografov mladšej generácie. Choreografie sa vyznačujú návratom k pôvodným zdrojom ľudového umenia so snahou o minimálnu štylizáciu.

Významnou a neodmysliteľnou súčasťou starobystrických osláv bola oficiálna časť programu, ktorej súčasťou boli: slávnostný akt vztyčovania zástav, prečítanie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo dňa 17. júla 1992 a následné zapálenie Vatry zvrchovanosti v umeleckom diele, ktorého autorom je akademický sochár Ondrej Zimka 4. Starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický privítal a pozdravil všetkých hostí podujatia a vyjadril potešenie nad jeho obľúbenosťou a dôstojnosťou.

Záverečným hosťom programu bola skupina Hrdza, ktorá uzavrela sobotu v Starej Bystrici.

Podujatie pripravili: Obec Stará Bystrica v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Ďalšími partnermi boli: Doprastav, Sepas, a.s. a Sevak.

Ďakujeme, vážení a milí umelci, diváci, partneri a spoluorganizátori podujatia, že i vďaka vám 17. ročník podujatia priniesol do našich sŕdc nezabudnuteľné chvíle spojené s kultúrou, tradíciami, folklórom a s úprimným pocitom hrdosti na našu krajinu, jej históriu i súčasnosť.

Silvia Petreková a kolektív KKS v Čadci