Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, každoročne organizuje mnohé regionálne postupové súťaže, do ktorých sa zapájajú starší, mladší aj najmladší umelci
z rôznych oblastí umeleckého života, či už je to folklór, divadlo, umelecký prednes, ľudové remeslo, výtvarníctvo, fotografia i filmárstvo.

V stredu 27. marca 2019 sa v Dome kultúry v Čadci konala regionálna postupová súťažná prehliadka detských folklórnych súborov V rytme ľudového tanca. Partnermi podujatia boli Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci.
Do súťaže sa zapojilo päť detských folklórnych súborov z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto: DFS Bukovinka
z Turzovky, DFS Drevárik z Krásna nad Kysucou, DFS Kýčerka z Ochodnice, DFS Makovníček z Makova a DFS Nezábudka z Rudiny. Prítomných hostí v mene organizátorov privítala riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková a viceprimátor Mesta Čadca Marcel Šulo. Výkony mladých folkloristov hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka poroty Helena Zahradníková z Turzovky a členovia poroty Pavol Kužma z Horného Kelčova a Veronika Mačuhová z Oščadnice. Malých folkloristov prišli do obecenstva podporiť deti zo Základnej školy M. R. Štefánika Čadca. Celým programom divákov sprevádzala moderátorka Zuzana Zuzčáková Gacíková.

F1 V rytme ľudového tanca 2019

Na úvod súťaže sa predstavili najmenší súťažiaci – deti z DFS Nezábudka z Rudiny s pásmom „Ako sa malí na lúke hrali“. Po nich nasledovalo vystúpenie DFS Kýčerka z Ochodnice, v ktorom prezentovali hry na lúke pri mlyne. Ako tretí sa na javisku predviedli malí folkloristi z DFS Bukovinka z Turzovky s pásmom “Fašanek, fašanek, uš je s tebu konec...“ Nasledovalo vystúpenie DFS Drevárik z Krásna nad Kysucou s programom „Zábava na trhovisku“. V závere sa divákom predstavil DFS Makovníček z Makova s pásmom „Katarína zavazuje, Ondrej potužuje“.

Deti podali skvelé výkony, za ktoré si od odbornej poroty vyslúžili umiestnenie v Zlatom pásme. Keďže samotná súťaž je postupová, porota musela vybrať zo súťažných súborov tých, ktorí nás budú reprezentovať na krajskej súťaži. Za okres Čadca získali Zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž deti z DFS Bukovinka z Turzovky. Odporúčanie na postup na krajskú súťaž za okres Čadca získal DFS Drevárik z Krásna nad Kysucou. Za okres Kysucké Nové Mesto nás na krajskej úrovni súťaže budú reprezentovať deti z DFS Nezábudka z Rudiny.
Všetkým postupujúcim blahoželáme a prajeme im veľa šťastia na krajskej súťaži, ktorá nesie názov Kubínske krpčeky
a bude sa konať dňa 28. apríla 2019 v Dolnom Kubíne.

Mgr. Iveta Buková Štětinová
manažérka pre folklór a ľudové remeslo
KKS v Čadci