V sobotu 16. júna 2018 sa v Dome kultúry v Čadci konal slávnostný program pri príležitosti 45. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Kelčovan. 

Pri tejto výnimočnej príležitosti riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Silvia Petreková odovzdala zakladateľom DFS Kelčovan, manželom Amálii a Pavlovi Kužmovcom, Blahoprajný list, poďakovala im za udržiavanie a šírenie tradícií v oblasti kysuckého folklóru a popriala im veľa zdravia, mnoho tvorivých úspechov a hlavne, nech i naďalej svojou prácou prinášajú ľuďom radosť a potešenie.

KKS v Čadci

45. Kelčovan

 

Detský folklórny súbor KELČOVAN
Bohatá a dodnes živá ľudová kultúra Kysúc je stálym inšpiračným zdrojom práce pre Detský folklórny súbor Kelčovan, ktorý v roku 1972 začal účinkovať v Hornom Kelčove pod vedením vtedajšieho riaditeľa Mgr. Pavla Kužmu a Mgr. Amálky Kužmovej. Obaja sú podnes dušou tohto kolektívu, zároveň jeho umeleckými vedúcimi a choreografmi.
Z malého neznámeho detského súboru sa neskôr stáva úspešný a známy súbor, ktorý sa v roku 1985 presťahoval do Domu kultúry v Čadci. Zbierky piesní, tradícií a zvykov, ktoré zozbierali manželia Kužmovci po kopaniciach horných Kysúc a v ktorých nachádzame hlboké tradície drotárov a pastierov sa stali inšpiračným zdrojom pre choreografie súboru. Hlavný dôraz choreografií je kladený na prezentáciu kysuckého folklórneho života. „Kelčovanci“ predvádzajú obdivuhodnú prirodzenú muzikalitu, interpretujú tradície svojich predkov a čím spoznávajú kultúrne hodnoty svojho národa.
Programové čísla súboru očarúvajú divákov a odborné kruhy profesionálnym zvládnutím, bohatosťou a spontánnym prejavom detí nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Dôkazom sú víťazstvá na medzinárodných folklórnych festivaloch, k jeho najvýznamnejším úspechom patrí víťazstvo na Svetovom festivale hier vo francúzskej Mathe, kde získal hlavnú cenu – Zlatého Ajhassona /C. I. O. E./. Vystupoval v Nórsku, Španielsku, Francúzsku, Turecku, Taliansku, Bulharsku a pod.