V Kysuckom Novom Meste sa každoročne stretávajú deti z kysuckého regiónu, aby v rámci Detského festivalu KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU... prezentovali svoju lásku k tradíciám a folklóru. V stredu 16. mája 2018 sa otvorili dvere kultúrneho domu, aby už jedenástykrát privítali návštevníkov tohto jedinečného podujatia.

Účinkujúci DFF Kujem kujem podkovičku 2018

Hlavným organizátorom podujatia je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi sú mesto Kysucké Nové Mesto a Mestské kultúrno - spoločenské stredisko v Kysuckom Novom Meste. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Mediálnymi partnermi podujatia sú: RTVS, Rádio Regina Stred, Rádio Pohoda, Rádio LUMEN, Rádio Frontinus, TV Raj, KTV, MY Kysucké noviny a týždenník KYSUCE.

Malí folklórni nadšenci sa divákom, ktorých tvorili žiaci zo ZŠ Lodno, ZŠ s MŠ Povina a ZŠ Rudinská, predstavili tradičnými detskými hrami, spevmi a tancom.
V programe účinkovalo päť detských folklórnych súborov a jedna detská spevácka skupina z regiónu Kysúc. Ako prvé sa odprezentovali detičky z DFS Drevárik z Krásna nad Kysucou s pastierskymi piesňami, DFS Kelčovan z Čadce predviedol divákom detské hry a tanec z Horného Vadičova, deti z DFS Nezábudka z Rudiny mali pripravené hry s lesnou tematikou, DFS Púpavienky z Rakovej zaujal divákov s pásmom „Na lúke za Groňom“, DFS Studnička zo Zákopčia priblížil návštevníkom tradičné kysucké remeslo s programom „Drotári“ a DSS Svrčinka upútala divákov piesňami, ktoré sa kedysi spievali pri pasení kráv.
Medzi vzácnymi hosťami podujatia sme privítali nestora kysuckého folklóru Pavla Kužmu s manželkou Amáliou.

K detskému festivalu neodmysliteľne patrí aj prezentácia prác ľudových remeselníkov. Malí návštevníci mali možnosť ochutnať tradičné oblátky a trubičky, ktoré s láskou napiekol Alojz Šesták z Klokočova. Prácu s prútím prezentovala Emília Valčuhová z Klokočova. Tradičné drotárske remeslo priblížila návštevníkom podujatia Agnesa Kullová zo Svrčinovca, ktorá v tomto období slávi aj svoje významné životné jubileum. Pri tejto príležitosti jej riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková odovzdala blahoprajný list a do ďalších rokov umelkyni popriala veľa zdravia, šťastia a radosti z tvorby. Ďalší zaujímavý umelec - rezbár Marián Zborovančík z Oščadnice - ukázal deťom prácu s drevom, ktorú si aj s radosťou vyskúšali.

Touto cestou Kysucké kultúrne stredisko v Čadci ďakuje všetkým vedúcim DFS i účinkujúcim deťom, ktoré pod ich vedením s takým nadšením a chuťou prezentujú naše ľudové tradície a zvyky. Vďaka patrí aj remeselníkom, divákom, spoluorganizátorom a mediálnym partnerom.
Veríme, že sa aj budúci rok spoločne stretneme už pri XII. ročníku detského folklórneho festivalu KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU...

Mgr. Iveta Buková Štětinová
manažér pre folklór a ľudové remeslo
KKS v Čadci