Na začiatku roka, 6. januára, všetci kresťania tradične oslavujú sviatok Zjavenie Pána – Troch kráľov. Je to deň, kedy sa na oblohe zjavila jasná hviezda oznamujúca narodenie Božieho syna. Pri tejto príležitosti pripravili Mládežnícke centrum Čadca, Farnosť Čadca – mesto, Farský úrad Raková, Kapela Emauz, Centrum voľného času sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a mestom Čadca duchovno-kultúrny program STRETNUTIE PRI JASLIČKÁCH.
Slávnostnú sv. omšu celebroval farár Miroslav Hafera, špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. O hudobný sprievod sa postarali Speváci z domčeka z Čadce.


Hovoreným slovom počas programu sprevádzala sestra Tamara Mária Talapková z Čadce. Kultúrny program otvorila talentovaná sedemročná Sofia Králiková zo Starej Bystrice, po nej svoje hudobné nadanie predstavili súrodenci Slávka a Miloško Poništovci z Radôstky. Nasledoval spev a hra sestier Mirky a Laury Mačejkových zo Starej Bystrice na heligónke a flaute. Program ukončilo vystúpenie Bystrickej kasne a speváčky a heligonkárky Slávky Poništovej.
Diváci mali možnosť vzhliadnuť jedinečný živý Betlehem a deťom urobili radosť najmä zvieratká, ktorých tu bolo naozaj neúrekom.
Ďakujeme divákom, ktorí v piatok zavítali do Športovej haly v Čadci a strávili spolu s nami sviatočné chvíle.
Všetkým ľudom dobrej vôle želáme krásny rok 2017, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia pri kultúrnych podujatiach v regióne Kysúc.

Mgr. Iveta Štětinová
manažér pre folklór a ľudové remeslo
KKS v Čadci