Myšlienka založiť  Detský folklórny súbor Nezábudka  vznikol vo februári 2009 na podnet bývalej vedúcej folklórnej skupiny Bukovinka v Rudine.  Súbor ročne navštevuje asi 25 detí vo veku 4-6 rokov. Vedúce súboru sa snažia o to, aby deti spoznali kultúru, kroje, nárečie, piesne, zvyky, tance, jedlá, rôzne ľudové výrobky spojené s Obcou Rudina. Tvorivé námety čerpajú najmä zo svojho okolia a gro tvoria hry, ktoré sú typické pre vek detí navštevujúcich folklórny súbor. Cieľom súboru je rozvíjanie zvykov a tradícií a počas nácvikov v MŠ nacvičujú rôzne piesne a zvyky nadväzujúce na seba v rámci typického obdobia v roku. Repertoár tanečných vystúpení tvoria námety akými sú: (zvyky na Luciu, Ondreja, Priadky, Vianoce, Koledovanie,  Fašiangy, Zrodenie chleba,  Jarné hry a tradície, vynášanie Moreny, stavanie mája...).

  

Členovia DFS Nábrežníček  úspešne reprezentujú Základnú školu Nábrežná Kysucké Nové Mesto už 19 rokov. Pracujú pod vedením Mgr. Štefánie Koptákovej  a Mgr. Kataríny Jakubíkovej, hudobný sprievod na heligónke Mgr. Pavol Kopták. Vytvorili mnoho autentických choreografií tancov, ktoré zachytávajú ľudové zvyky, tradície a remeslá: Vítanie jari, Pernikári, Pri pasení, Tkáčsky stav, Na lúkach a iné. Svojím programom sa predstavili na mnohých akciách v celom Kysuckom regióne, tie najúspešnejšie boli Goralské slávnosti v Skalitom, Kysucký skanzen Vychylovka, krajské folklórne prehliadky  v Dolnom Kubíne, vycestovali i na Medzinárodný detský festival do Kysača v Srbsku.

Folklórny súbor  Makovníček v súčasnosti v CVČ pri ZŠ s MŠ Makov prostredníctvom početných vystúpení už osem rokov šíri   ľudové tradície,  piesne, hry  a povedačky, ktoré sa zrodili  v minulosti na kysuckých pasienkoch,v humnách alebo len tak odpozorovaním života dospelých. Začiatky folklórneho súboru pri ZŠ s MŠ Makov siahajú do roku 2008.V rokoch 2009-2011 v rámci projektu „Deti, pesničky a tance nepoznajú hranice“ so súborom Valášek z Velkých Karlovíc sa etabloval na FS Makovníček.

  

Bol založený v Základnej škole Lodno v októbri 2015 ako záujmový krúžok na podporu zachovania ľudovej kultúry, ľudových piesní  a tancov a vytvorenia vzťahu detí k našim zvykom a tradíciám. Súbor vedie Erika Hoferová, DiS.art z Lodna, ktorá deťom robí sprievod na harmonike. Záujem detí o prácu v súbore je veľký. Za necelý rok absolvovali veľa vystúpení v rámci kultúrnych akcií, ako napr. Stretnutie dôchodcov a starších občanov obce Lodno, Vianočná besiedka ZŠ Lodno, Vianočné trhy v Kys. Lieskovci, Lieskovské leto, Deň matiek, Rozprávačské Lodno. Stretli sa s veľkým úspechom. Veľkú podporu má súbor u riaditeľky školy, tiež u pani starostky obce Lodno.

 

Súbor Kýčerka pracuje v obci Ochodnica od roku 2004. Sú v ňom zastúpené dievčatá a chlapci vo veku od 6 do 18 rokov. Tieto deti majú k folklóru veľmi blízky vzťah. Svojím programom Kýčerka prezentuje tradície a zvyky slovenského folklóru. Vo svojej práci súbor dáva dôraz na detskú prirodzenosť a hravosť. Snaží sa o čo najautentickejšie podanie folklórneho materiálu a vyvážené využívanie tanečnej, speváckej zložky a detskej hravosti a veselosti. Tanečné a spevácke čísla sú doplnené veselými hrami, prekáračkami a inými scénkami zo života detí na vidieku v minulosti. Súbor Kýčerka sa pravidelne zúčastňuje rôznych festivalov, folklórnych slávností a prehliadok, kde získal už nejedno pekné ocenenie za nápaditosť témy a zaujímavé spracovanie detskej hry. 

 

DFS Bukovinka pracuje ako záujmový krúžok v CVČ v Turzovke pod vedením Mgr. Janky Maďariovej , ktorá sa snaží odovzdať deťom autentický folklór  už desať rokov . Krúžok v tomto školskom roku navštevujú deti od 5 do 16 rokov. Zameriavajú sa predovšetkým na naše kysucké ľudové piesne, zvyky a tradície. V ich repertoári nechýbajú slovenské ľudové piesne, pohybové hry so spevom, detské tančeky a príležitostné piesne. Deti vystupujú v kultúrnych a spoločenských  podujatiach a pri rôznych príležitostiach v meste ( Výstavy, vernisáže, Vianoce – jasličková pobožnosť, Trojkráľový koncert,  Mikuláš, Stavanie a váľanie mája, Uvítanie detí, Deň matiek, Fašiangy, Beskydské slávnosti...).