FS KÝČERA z Ochodnice 2021

Vznik Folklórnej skupiny Kýčera sa viaže na rok 1972 a nadviazala na činnosť predchádzajúcich detských a mládežníckych zborov v obci.  Zakladateľkou skupiny bola pani Mária Ďurošková. Spočiatku bola skupina iba ženská. Členmi vtedajšej skupiny boli: Mária Ďurošková, Anna Banetková, Marika Mlíchová, Anna Sobolová, Helena Čavajdová, Antónia Vrábľová, Anna Vavríková, Viera Gacíková, Justína Pijaková, Božena Šeptajová, Vilma Koptáková, Mária Húšťavová, Božena Štrbová, Justína Gáborová, Anna Vydrová, Štefánia Radolská, Mária Masaryková.

ŽSSk DOLINKA N.BYstrica

ŽSS Dolinka pracuje od roku 2008. Jej založenie bolo spontánne na podnet niektorých žien. V osemdesiatych rokoch tu bola spevácka skupina, ktorá svoju činnosť ukončila. Keďže sme sa poznali, poskytli nám veľa piesní a tak sme pokračovali v tejto tradícii. Začínalo nás 10, zo skupiny odišli dve ženy, ale dve nám prišli, takže už 10 rokov spievame v tom istom zložení.

FSk Dedovanka

FS Dedovanka bola založená v roku 1956 s pôvodným názvom FS Oščadnica. K zmene názvu podľa miestnej lokality Dedova  došlo až na návrh jej súčasných členov  v roku 2003. Veľkú zásluhu pri zakladaní Folklórnej skupiny  Oščadnica v roku 1956 mali manželia Štefan a Mária Markuliakovci, Anna Kozová, Anna Koperová, Anna Špalková, Mária Vojtušová, Martin Bernát a Jozefa Koperová (r.nar.1938).

Detský folklórny súbor  Studnička zo Zákopčia tento rok slávi  10 výročie od svojho vzniku. Studnička sa už stala bežnou súčasťou  kultúrneho života v obci, detičky svojimi vystúpeniami rozveseľujú divákov nielen v obci Zákopčie, ale i v okolitých dedinách a mestách. Počas  týchto 10 rokov svojho fungovania DFS Studnička reprezentuje obec Zákopčie a Základnú školu v Zákopčí na mnohých podujatiach, ako napr. Kopaničiarske hody v Zákopčí, Paláriková Raková, Hody v Rakovej, stavanie a váľanie mája, Koledovanie,  Jasličková pobožnosť, Deň matiek, Slávici horných Kysúc, Beskydský slávik, navštevuje domovy dôchodcov a taktiež reprezentoval stredoslovenský kraj u prezidenta SR Andreja Kisku v rámci kresťanskej organizácie Erko a ich dobročinnej zbierky Dobrá novina.

DFS Slniečko vznikol v máji v roku 2013,vedćou súboru je Miroslava Králiková zo Starej Bystrice, momentálne má súbor 23 členov, sú to detičky od 4 do 8 rokov, máme za sebou niekoľko verejných vystúpení, ako sú Zvrchovanosť v Starej Bystrici, Jánošíkove dni v Terchovej, no vystupujeme aj na rôznych podujatiach v Žilinskom kraji. Venujeme sa detským hrám, folklórnym tancom  a kysuckým tradíciám. 

DFS Oščadnička bol založený 22. januára 1994. Umeleckou vedúcou a pedagógom súboru je Mgr. Veronika Mačuhová. Hudbu pripravuje Anton Pohančeník, učiteľ ZUŠ v Čadci, koncertný majster. Súbor pracuje v Dome kultúry pod správou OÚ. V súbore účinkujú deti od 4 - 15 rokov. V súčasnosti účinkuje v DFS 92 členov. Od založenia súboru až do dnešných dní tancovalo v súbore takmer 600 dievčat a chlapcov. Svojimi piesňami a tancami reprezentuje oblasť Kysúc, no najmä vlastnú obec Oščadnicu, odkiaľ čerpá väčšinu svojich námetov a materiálov pre svoje pásma ako: Pasenie husí, Pasenie oviec, Pasenie koní, Žatva, Svätojánske hry, Vianoce, Šibačka, Oščadnický kermaš, Hry na zvieratká, Varila Hanička, Páranie peria, Strigônsky tanec, Chodenie s májom a iné....