Muzička spod Grúňa 1 z Vysokej nad Kysucou

Vznik, zostava, obsadenie: Ľudová hudba Muzička spod Grúňa vznikla na prelome rokov 2006 – 2007. Zakladajúcimi členmi a zároveň počiatočnými tvorcami tohto hudobného telesa sú Ján Ošípaník st. a Jozef Jankech. Výhodou zoskupenia v období vývoja, smerovania a formovania muziky bol fakt, že obaja zakladatelia mali kontakt s rôznorodými hudobnými prejavmi, ktoré ovplyvnili hudobné smerovanie a tiež vývoj ich potomkov, ktorí sa tak časom stali súčasťou kolektívu.

LHsLH 141

Ľudová hudba spod Ľadonhory začala písať svoju históriu v roku 1997 vo vadičovskej doline, ktorá od nepamäti žije hudbou, spevom a tancom. Z obcí Dolný a Horný Vadičov sa stretli nadšenci a milovníci tunajšieho folklóru a vytvorili tradičné ľudové zoskupenie, ktoré pokračuje v muzikantskej tradícii vajčovskej doliny.  Ľudová hudba spod Ľadonhory je tradičné zoskupenie muzikantov, zároveň i spevákov, z oblasti Kysuckej vrchoviny.

FSK VAJČOVCI

Folklór v Hornom Vadičove má bohatú históriu a aj v súčasnej dobe ho  uchovávajú a prezentujú širokej verejnosti viaceré hudobné zoskupenia, sólisti a folklórna skupina „Vajčovci“ z Horného Vadičova. Folklórna skupina obnovila svoju činnosť v roku 2009 po takmer desaťročnej odmlke na podnet zanieteného folkloristu s bohatými skúsenosťami Kamila Urbaníka – staronového vedúceho, ktorého na poste vedúceho folklórnej skupiny v roku 2014 vystriedala Veronika Hoštákova a Kamil Urbanik naďalej pracuje ako umelecký vedúci. Cieľom folklórnej skupiny je prezentovať a uchovať živé nielen piesne a tance našich predkov, ale aj rôzne zvyky a uchovanie autentickosti vadičovského kroja.

Viglasanka2

FSk Vigľašanka z Olešnej v roku 2019 oslávila krásne 30-te výročie svojho založenia. Dostala názov podľa vŕškov, ktoré lemujú našu obec: Vigľaš a Vigľaška. S myšlienkou založenia skupiny prišli pani Anna Hurínová, Anna Veselková a Soňa Šedivá. Postupne sa k nim pridávali ženy, ktorých záľubou boli ľudové tradície a folklór, a v roku 1989 vzniklo čisto ženské zoskupenie, ktorého repertoárom boli hlavne ľudové piesne – trávnice. 

122070939 369285097843266 1154031407019115704 n

Ženská folklórna skupina Turzovanka má miesto pôsobenia v hornokysuckom meste  Turzovka. Folklórny život v tomto   meste je  viac ako 16 rokov spojený s jej činnosťou. Vznikla z iniciatívy piatich žien a  prijala názov Ženská folklórna skupina Turzovanka.