Miroslava Mačejková na heligónke hrá už 6 rokov. Jej učiteľom je Martin Čerňanský. Počas tohto obdobia vydala už aj vlastné CD. Vystupuje na rôznych súťažiach v našom regióne, ale aj v zahraničí – Chorvátsko. Zúčastnila sa súťažnej prehliadky v Ostravici v ČR, kde získala krásne 2. miesto. Od roku 2015 účinkuje s Folklórnym súborom Bystrica. K hudbe vedie aj svoju sestru Lauru Mačejkovú, ktorá zdieľa jej nadšenie a lásku k heligónke.   

 

Ľudová hudba Kováčovci vznikla v roku 1998. Tvoria ju traja bratia so svojím otcom. Od svojho vzniku hrajú na rôznych kultúrnych podujatiach, svadbách a stretnutiach. Zúčastnili sa aj viacerých vystúpení v zahraničí: Poľsko, Česká republika, Chorvátsko.  Svojou účasťou obohatili aj program folklórnych slávností v Terchovej. Od roku 2012 sú hudbou pre Folklórny súbor Bystrica. Tento rok sa stali víťazkami regionálnej súťažnej prehliadky Piesne domova za okres Čadca v kategórii Ľudová hudba a získali postup na krajskú postupovú súťaž Stretnutie s piesňou, ktorá sa bude konať 25.9. 2016 v Zázrivej.

Ženská spevácka skupina bola založená v roku 2008 na podnet obce a z iniciatívy žien, ktoré do dnes spievajú v skupine. Vedúcou skupiny je pani Elena Jančulová, ktorá sa dlhé roky venuje deťom ako učiteľka a svoju energiu a nadšenie rozdáva všade kde príde, vždy je usmiata, plná elánu a zodpovednosti. Skupinu Dolinka vedie z odhodlaním, komunikuje a dohoduje vystúpenia a stará sa o to, aby boli ženy včas informované o vystúpeniach.

Ženy zo speváckej skupiny Dolinka vystupujú v typických kysuckých krojoch. Ich srdcovkami sú  kysucké trávnice, ktoré patria už k zlatému fondu ľudovej piesne Kysúc. Samozrejme, že spievajú aj piesne obradné, pracovné, regrútske, ľúbostné a ďalšie.