Súbor Kýčerka pracuje v obci Ochodnica od roku 2004. Sú v ňom zastúpené dievčatá a chlapci vo veku od 6 do 18 rokov. Tieto deti majú k folklóru veľmi blízky vzťah. Svojím programom Kýčerka prezentuje tradície a zvyky slovenského folklóru. Vo svojej práci súbor dáva dôraz na detskú prirodzenosť a hravosť. Snaží sa o čo najautentickejšie podanie folklórneho materiálu a vyvážené využívanie tanečnej, speváckej zložky a detskej hravosti a veselosti. Tanečné a spevácke čísla sú doplnené veselými hrami, prekáračkami a inými scénkami zo života detí na vidieku v minulosti. Súbor Kýčerka sa pravidelne zúčastňuje rôznych festivalov, folklórnych slávností a prehliadok, kde získal už nejedno pekné ocenenie za nápaditosť témy a zaujímavé spracovanie detskej hry. 

 

DFS Bukovinka pracuje ako záujmový krúžok v CVČ v Turzovke pod vedením Mgr. Janky Maďariovej , ktorá sa snaží odovzdať deťom autentický folklór  už desať rokov . Krúžok v tomto školskom roku navštevujú deti od 5 do 16 rokov. Zameriavajú sa predovšetkým na naše kysucké ľudové piesne, zvyky a tradície. V ich repertoári nechýbajú slovenské ľudové piesne, pohybové hry so spevom, detské tančeky a príležitostné piesne. Deti vystupujú v kultúrnych a spoločenských  podujatiach a pri rôznych príležitostiach v meste ( Výstavy, vernisáže, Vianoce – jasličková pobožnosť, Trojkráľový koncert,  Mikuláš, Stavanie a váľanie mája, Uvítanie detí, Deň matiek, Fašiangy, Beskydské slávnosti...).

DUO Monika Mintáchová a Pavlína Pavlusíková spolu spievajú už nejeden rôčik, zúčastňujú sa mnohých vystúpení na folklórnych festivaloch a podujatiach.

 

 

Sólistky vystupujú vo FSk Vígľašanka z Olešnej a sú jej členkami od jej založenia, ich záľubou sú piesne Trávnice, ľudový folklór a starodávne zvyky, ktoré reprezentujú na rôznych podujatiach.

 

Slávka má 16 rokov a na heligónke hrá od 10 rokov. Heligónka a spev ju baví, preto sa pravidelne zúčastňuje rôznych vystúpení a festivalov na Slovensku ale aj na Morave. Okrem heligónky sa venuje aj spevu a hre na klavír.