Folklórne skupiny

FSK VAJČOVCI

Folklór v Hornom Vadičove má bohatú históriu a aj v súčasnej dobe ho  uchovávajú a prezentujú širokej verejnosti viaceré hudobné zoskupenia, sólisti a folklórna skupina „Vajčovci“ z Horného Vadičova. Folklórna skupina obnovila svoju činnosť v roku 2009 po takmer desaťročnej odmlke na podnet zanieteného folkloristu s bohatými skúsenosťami Kamila Urbaníka – staronového vedúceho, ktorého na poste vedúceho folklórnej skupiny v roku 2014 vystriedala Veronika Hoštákova a Kamil Urbanik naďalej pracuje ako umelecký vedúci. Cieľom folklórnej skupiny je prezentovať a uchovať živé nielen piesne a tance našich predkov, ale aj rôzne zvyky a uchovanie autentickosti vadičovského kroja.

Viglasanka2

FSk Vigľašanka z Olešnej v roku 2019 oslávila krásne 30-te výročie svojho založenia. Dostala názov podľa vŕškov, ktoré lemujú našu obec: Vigľaš a Vigľaška. S myšlienkou založenia skupiny prišli pani Anna Hurínová, Anna Veselková a Soňa Šedivá. Postupne sa k nim pridávali ženy, ktorých záľubou boli ľudové tradície a folklór, a v roku 1989 vzniklo čisto ženské zoskupenie, ktorého repertoárom boli hlavne ľudové piesne – trávnice. 

122070939 369285097843266 1154031407019115704 n

Ženská folklórna skupina Turzovanka má miesto pôsobenia v hornokysuckom meste  Turzovka. Folklórny život v tomto   meste je  viac ako 16 rokov spojený s jej činnosťou. Vznikla z iniciatívy piatich žien a  prijala názov Ženská folklórna skupina Turzovanka.

V roku 1974 začala svoju činnosť Folklórna skupina pod vedením Márie Kaličiakovej.

FSK RAKOVANKA OZ2017 Stara Bystrica

Folkórna skupina Rakovanka vznikla pred viac ako štyridsiatimi rokmi. V tom čase v obci  Raková pôsobili dve folklórne skupiny – folklórna skupina ,ktorá účinkovala pri Zväze žien. Členiek v tejto skupine bolo sedem. Vedúcou tejto skupiny bola Mária Cechová – učiteľka. Druhá folklórna skupina v tom čase pôsobila pri miestnej organizácii Slovenského červeného kríža, založená Gabrielou Šutákovou a Máriou Bukovanovou.