Detské folklórne skupiny

Bol založený v Základnej škole Lodno v októbri 2015 ako záujmový krúžok na podporu zachovania ľudovej kultúry, ľudových piesní  a tancov a vytvorenia vzťahu detí k našim zvykom a tradíciám. Súbor vedie Erika Hoferová, DiS.art z Lodna, ktorá deťom robí sprievod na harmonike. Záujem detí o prácu v súbore je veľký. Za necelý rok absolvovali veľa vystúpení v rámci kultúrnych akcií, ako napr. Stretnutie dôchodcov a starších občanov obce Lodno, Vianočná besiedka ZŠ Lodno, Vianočné trhy v Kys. Lieskovci, Lieskovské leto, Deň matiek, Rozprávačské Lodno. Stretli sa s veľkým úspechom. Veľkú podporu má súbor u riaditeľky školy, tiež u pani starostky obce Lodno.

 

Súbor Kýčerka pracuje v obci Ochodnica od roku 2004. Sú v ňom zastúpené dievčatá a chlapci vo veku od 6 do 18 rokov. Tieto deti majú k folklóru veľmi blízky vzťah. Svojím programom Kýčerka prezentuje tradície a zvyky slovenského folklóru. Vo svojej práci súbor dáva dôraz na detskú prirodzenosť a hravosť. Snaží sa o čo najautentickejšie podanie folklórneho materiálu a vyvážené využívanie tanečnej, speváckej zložky a detskej hravosti a veselosti. Tanečné a spevácke čísla sú doplnené veselými hrami, prekáračkami a inými scénkami zo života detí na vidieku v minulosti. Súbor Kýčerka sa pravidelne zúčastňuje rôznych festivalov, folklórnych slávností a prehliadok, kde získal už nejedno pekné ocenenie za nápaditosť témy a zaujímavé spracovanie detskej hry. 

 

DFS Bukovinka pracuje ako záujmový krúžok v CVČ v Turzovke pod vedením Mgr. Janky Maďariovej , ktorá sa snaží odovzdať deťom autentický folklór  už desať rokov . Krúžok v tomto školskom roku navštevujú deti od 5 do 16 rokov. Zameriavajú sa predovšetkým na naše kysucké ľudové piesne, zvyky a tradície. V ich repertoári nechýbajú slovenské ľudové piesne, pohybové hry so spevom, detské tančeky a príležitostné piesne. Deti vystupujú v kultúrnych a spoločenských  podujatiach a pri rôznych príležitostiach v meste ( Výstavy, vernisáže, Vianoce – jasličková pobožnosť, Trojkráľový koncert,  Mikuláš, Stavanie a váľanie mája, Uvítanie detí, Deň matiek, Fašiangy, Beskydské slávnosti...).