Detský folklórny súbor  Studnička zo Zákopčia tento rok slávi  10 výročie od svojho vzniku. Studnička sa už stala bežnou súčasťou  kultúrneho života v obci, detičky svojimi vystúpeniami rozveseľujú divákov nielen v obci Zákopčie, ale i v okolitých dedinách a mestách. Počas  týchto 10 rokov svojho fungovania DFS Studnička reprezentuje obec Zákopčie a Základnú školu v Zákopčí na mnohých podujatiach, ako napr. Kopaničiarske hody v Zákopčí, Paláriková Raková, Hody v Rakovej, stavanie a váľanie mája, Koledovanie,  Jasličková pobožnosť, Deň matiek, Slávici horných Kysúc, Beskydský slávik, navštevuje domovy dôchodcov a taktiež reprezentoval stredoslovenský kraj u prezidenta SR Andreja Kisku v rámci kresťanskej organizácie Erko a ich dobročinnej zbierky Dobrá novina.

Od začiatku sa tu  vystriedali deti od malých škôlkarov až po stredoškolákov, dievčatá aj chlapci, a už dlhší čas sa pohybuje priemerný počet detí v súbore okolo 30. Pred dvoma rokmi sa Studnička rozrástla aj o malých škôlkarov, ktorých je 12.

 

Dôvod vzniku a fungovania FS Studnička je potreba viesť deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času, k spoznávaniu a zachovávaniu kultúrneho dedičstva nášho ľudu, k tradíciám, k zvykom, nielen z našej obce, ale aj z celého kysuckého regiónu.

 

V súčasnosti sú vedúcimi Mgr. Katarína Badurová a Mgr. Katarína Franeková.