Myšlienka založiť  Detský folklórny súbor Nezábudka  vznikol vo februári 2009 na podnet bývalej vedúcej folklórnej skupiny Bukovinka v Rudine.  Súbor ročne navštevuje asi 25 detí vo veku 4-6 rokov. Vedúce súboru sa snažia o to, aby deti spoznali kultúru, kroje, nárečie, piesne, zvyky, tance, jedlá, rôzne ľudové výrobky spojené s Obcou Rudina. Tvorivé námety čerpajú najmä zo svojho okolia a gro tvoria hry, ktoré sú typické pre vek detí navštevujúcich folklórny súbor. Cieľom súboru je rozvíjanie zvykov a tradícií a počas nácvikov v MŠ nacvičujú rôzne piesne a zvyky nadväzujúce na seba v rámci typického obdobia v roku. Repertoár tanečných vystúpení tvoria námety akými sú: (zvyky na Luciu, Ondreja, Priadky, Vianoce, Koledovanie,  Fašiangy, Zrodenie chleba,  Jarné hry a tradície, vynášanie Moreny, stavanie mája...).

  

FS Nezábudka vystupuje na všetkých podujatiach usporiadaných obcou, (Úcta k starším, Mikuláš, Fašiangový karneval, Novoročný koncert, vystúpenie pre jubilantov obce,  Klub dôchodcov, Deň matiek a iné,)  ale  môže sa pochváliť i vystúpením  na prehliadke detských súborov v KNM Kujem, kujem podkovičku,  ako i  vystúpením na folklórnom festivale v Ochodnici. I keď členmi súboru sú len malé deti, šírením krásnych tradícií sú pokračovateľmi dedičstva našich predkov.