Členovia DFS Nábrežníček  úspešne reprezentujú Základnú školu Nábrežná Kysucké Nové Mesto už 19 rokov. Pracujú pod vedením Mgr. Štefánie Koptákovej  a Mgr. Kataríny Jakubíkovej, hudobný sprievod na heligónke Mgr. Pavol Kopták. Vytvorili mnoho autentických choreografií tancov, ktoré zachytávajú ľudové zvyky, tradície a remeslá: Vítanie jari, Pernikári, Pri pasení, Tkáčsky stav, Na lúkach a iné. Svojím programom sa predstavili na mnohých akciách v celom Kysuckom regióne, tie najúspešnejšie boli Goralské slávnosti v Skalitom, Kysucký skanzen Vychylovka, krajské folklórne prehliadky  v Dolnom Kubíne, vycestovali i na Medzinárodný detský festival do Kysača v Srbsku.

V minulom roku ste ich mohli vidieť pri stavaní mája pri ZŠ, na vyhlásení talentov regiónu dolných Kysúc, na Detskom folklórnom festivale „ Kujem, kujem podkovičku“,  na Folklórnych slávnostiach v Dolnom Vadičove, spolupracovali i na medzinárodnom projekte „Žijeme na Trojzemí“, kde pripravili s českou a poľskou školou v  Jablunkove spoločný celovečerný program. Pripravili i slávnostný Vianočný koncert  pre deti z materských škôl. So svojím programom urobili veľkú radosť starým ľuďom v  Domove dôchodcov a sociálnych služieb KNM.