Folklórny súbor  Makovníček v súčasnosti v CVČ pri ZŠ s MŠ Makov prostredníctvom početných vystúpení už osem rokov šíri   ľudové tradície,  piesne, hry  a povedačky, ktoré sa zrodili  v minulosti na kysuckých pasienkoch,v humnách alebo len tak odpozorovaním života dospelých. Začiatky folklórneho súboru pri ZŠ s MŠ Makov siahajú do roku 2008.V rokoch 2009-2011 v rámci projektu „Deti, pesničky a tance nepoznajú hranice“ so súborom Valášek z Velkých Karlovíc sa etabloval na FS Makovníček.

  

Od roku 2009 rozdáva Makovníček úprimnú detskú radosť. Ctí si svoje rodisko, región, rodnú krajinu, chráni a zveľaďuje kultúrne dedičstvo predkov, ktoré choreograficky spracoval do folklórnych pásiem, akoPásli ovce valasi, Od Kataríny do Vianoc, Na pasienku, U muziky, Dožatá, Hrajme sa, hrajme, Na remeslá, Betlehemci, Za koladu dzakujeme, Ako Boh dzelil Slovensko, Májové hry,... V jednotlivých  pásmach ide o priblíženie zábavy detí,  ktorou si v minulosti  krátili a vypĺňali čas. 

V školskom roku 2015/2016  pracuje vo folklórnom súbore Makovníček 38 žiakov od 6 do 14 rokov pod vedením Mgr. Anny Mrkvovej a Mgr. Janky Petrovičovej. Pán Jozef Šimek zabezpečuje hudobný sprievod. Deti sa učia nové ľudové piesne, spoznávajú autentické zvyky svojich predkov, zdokonaľujú sa v pohybovej a tanečnej príprave, zažívajú množstvo neopakovateľných zážitkov i príjemné prekvapenia. Navštevujú nové miesta a spoznávajú nových kamarátov. O tom, že sa to deťom v súbore darí, svedčí fakt, že Makovníček „chutí “ nielen doma, ale i za hranicami Obce Makov.