V Starej Bystrici v Turistickom centre pod Orlojom bola dňa 4. 10. 2019 slávnostnou vernisážou sprístupnená autorská výstava Ing. Dušana Chilého z Dunajova, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc.
Výstavu pri príležitosti životného jubilea autora pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Stará Bystrica.

hostia vernisáže s Dušanom Chilým s kyticou

Vernisáž výstavy navštívil starosta Obce Stará Bystrica JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD., kysucký rodák MUDr. Stanislav Mizera z Ochodnice, ktorí spolu s ďalšími hosťami a kysuckými výtvarníkmi zablahoželali jubilantovi k jeho jedinečnej tvorbe, ktorá ponúkla aj autorove najnovšie výtvarné počiny.
Mgr. Silvia Petreková, riaditeľka KKS v Čadci, odovzdala Dušanovi Chilému blahoprajný list a poďakovala sa mu za dlhoročnú spoluprácu a za jeho jedinečný prínos v oblasti výtvarného umenia.
Priebeh vernisáže hosťom svojím spevom a hrou na heligónke spríjemnili súrodenci Slávka a Miloš Poništovci a umeleckým slovom sa výtvarníkovi prihovorila Mgr. Danka Sobolová, recitátorka z Kysuckého Nového Mesta. Hostia strávili príjemné chvíle vo svete výtvarného umenia.

Výstavu si v starobystrickej galérii môžete pozrieť v termíne do 26. novembra 2019.
Srdečne vás pozývame...
Mgr. Ľubica Ligocká odborná manažérka KKS v Čadci