titulka page 0001

Milé deti, ale i vy, zanietenci pre ľudové remeslo,

srdečne vás pozdravujeme z Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.
Chceli by sme Vás osloviť a zapojiť do spoločnej tvorby, ktorej výsledkom bude jedinečný umelecký skvost.
Pokiaľ radi tkáte a chceli by ste svojím „kúskom“ prispieť ku konečnému výsledku spoločného diela, pridajte sa! 
Malé kúsky utkané jednotlivcami spojíme do jedného textilného objektu a tak vytvoríme KYSUCKÉ PLÁTNO.
Kedysi bola tkanina súčasťou každodenného života a domácností: tkaním vznikal materiál na vrece, plachtu, zásteru, obrus či koberec. Tkáči ich zhotovovali na tkáčskych stavoch, čo nebola jednoduchá práca.
Rozmýšľali ste na tým, ako vzniká materiál, z ktorého máte dnes odev na sebe?
Tkanina je textilný materiál, ktorý vznikol prepletením dvoch vzájomne kolmých sústav nití. Tak vzniká väzba tkaniny. Najjednoduchšia je plátnová väzba.
K tomu, aby ste si vyskúšali ako vzniká plátno, potrebujete tenší alebo hrubší špagát, nožnice a kúsok kartónu.
Z kartónu (najmenej 15x20 cm) si vytvoríte základ pre osnovu. Tú budete prepletať tzv. útkovou niťou - podľa foto návodu vo galérii k tomuto textu.
Môžete používať rôznofarebné nite, špagáty rôznej hrúbky a tak dosiahneme pestrosť štruktúry plátna.
Zhotovíte plátenko v rozmere približne 10x10 cm najmenej. Väčšie kúsky tiež privítame.
Môžete posielať poštou alebo osobne priniesť na adresu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Moyzesova 50, Čadca.

Podrobnejšie informácie o našich pôvodných tkaninách nájdete na stránkach ústredia ľudovej umeleckej tvorby:
http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/tkacstvo/

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o tkanie textílií odporúčame pozvanie pani Otílie Kádašiovej:
„Už si môžete naplánovať návštevu v Kúdeľnej izbe . Nájdete ju v Strečne, na križovatke ulíc 1. mája 18. a 28. októbra.
Uvidíte, ako rastie ľan, konopa aj bavlník, ukážeme a vyskúšame si, ako sa z toho robí plátno. Kto si čo utká, to je jeho...
Ak spotrebujete urobiť osnovu na tkanie, urobiť niteľnice, alebo sa chce naučiť priasť, vyšívať alebo štrikovať, tak vás to rada naučí, Všetok materiál aj pomôcky mám,.
Všetko si dojednáme na tel. č. 0904 887 728.. a teším sa na vás...
Otka čo tká spod Strečna“