pozvnka46_str_1.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pozvnka46_str_2.jpg                                                        

46. ročník Palárikovej Rakovej – národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.

Odborná výberová  komisia  na svojom zasadnutí rozhodla,  že z 11 prihlásených  ochotníckych súborov  do súťažnej časti 46. ročníka Palárikovej Rakovej  postupujú spolu 4 súbory:

1.Divadlo DOMINUS Močenok
   Ivan Stodola:  KEĎ JUBILANT PLAČE


2.DS JÁNA PALÁRIKA  pri KIC mesta Čadca a ZUŠ J.Potočára v Čadci
   Vlado Mores:   LABYRINT


3.DS HVIEZDOSLAV pri MKC Spišská Nová Ves
   F.Urbánek – E.Spišák:   BLUDÁR


4.DS pri OcÚ a MO MS Belá-Dulice
   Dušan Dušek:  ZABÍJAČKA

V piatok 22. marca 2013 patrila sála Kultúrneho domu v Oščadnici detským divadelným súborom regiónu Kysúc, ktoré sa tam zišli na regionálnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti  DETI DEŤOM 2013.
vaz_-_detsk_a_mldencky_div.sbor_eva.jpg

 V dňoch 6. a 7. marca 2013 sa v Dome kultúry v Čadci stretli recitátori okresu Čadca na obvodných kolách 59.  ročníka Hviezdoslavovho Kubína, súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorú  v kysuckom regióne poznáme pod názvom KRÁSA SLOVA.

vazky_i.-iii.kategrie.jpg

SPÁDOVÉ KOLÁ V UMELECKOM PREDNESE KRÁSA SLOVA-
59. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN


     Dňa 20. februára 2013  sa  v Dome kultúry v Čadci, v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou uskutočnili spádové kolá v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom KRÁSA  SLOVA.

 ks_2013.jpg