V utorok  29. októbra 2013  sa na Radnici v Žiline konala krajská súťaž mladých moderátorov SÁROVA BYSTRICA 2013.  Pripravilo ju Krajské kultúrne stredisko v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

srova_bystrica_-_saiaci_s_porotou.jpg

Súťažiaci s porotou

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo už 7. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov Sárova Bystrica, ktorú na Kysuciach poznáme pod názvom KYSUCKÝ MIKROFÓN.  Prehliadka sa uskutočnila vo štvrtok  24. októbra 2013 v Dome kultúry v Čadci.

ocenen_modertori.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenení moderátori 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Lodno pripravujú v dňoch 1.- 2. júna 2013v Kultúrnom dome v Lodne už  XVI. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov  známej pod názvom ROZPRÁVAČSKÉ LODNO.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravuje v dňoch 1. – 2. júna 2013 /sobota, nedeľa/ 16. ročník celoslovenskej prehliadky rozprávačov Slovenska ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 2013, v rámci ktorej súťažia v slovnom prejave majstri hovoreného slova z celého Slovenska.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o hovorené slovo, aby sa do súťaže prihlásili a prezentovali svoje príbehy, či už prežité, vypočuté, odpozorované alebo vymyslené.

Bližšie informácie o tomto podujatí nájdte tu: 16._rl-propozcie_2013