Divadlo a prednes

12. – národná súťažná prehliadka rozprávačov Slovenska,
13.-14.  jún, Kultúrny dom Lodno
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci je už  takmer dvanásť rokov jedným z hlavných organizátorov a čiastočne aj finančným garantom celoslovenskej prehliadky rozprávačov – Rozprávačské Lodno, v rámci ktorej súťažia v slovnom prejave majstri hovoreného slova z celého Slovenska. Na súťažnej prehliadke sa každoročne schádzajú rozprávači od Záhoria po Zemplín, z Kysúc a iných kútov Slovenska, aby porovnali umenie svojich jazykov.  Jednotlivé  súťažné vystúpenia hodnotí odborná porota v rámci odborného seminára, ktorý sa koná bezprostredne po vystúpení všetkých súťažiacich. 

 

 Regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov,
30. október, KIC - Dom kultúry Čadca
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci organizuje 3. ročník  regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov. Poslaním tejto prehliadky je objavovanie mladých talentov, kultivovanie verbálneho prejavu, poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu  a celkový osobnostný rozvoj mladých ľudí. Súťaž je postupová, do krajského kola postupujú prví traja súťažiaci za každú kategóriu. Súťaží sa v dvoch kategóriách – od 15 do 18 rokov a od 19 do 25 rokov. Každý súťažiaci absolvuje  4 disciplíny (interpretácia spravodajského textu, reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie). Súťažiacich hodnotí  odborná porota, ktorej členov menuje riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.

 

Milí priatelia divadla.
Opäť raz po roku sa v Čadci a Rakovej končí veľký sviatok – tento rok ste mohli byť svedkami už 42. ročníka národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková. Divákom sa azda súťažné predstavenia piatich vybraných kolektívov a jedného sólo herca páčili, divadelníci azda zažili príjemné i poučné chvíle. Našim krajanom z Vojvodiny želáme ešte pekný čas strávený na Kysuciach a prípadných záujemcov pozývame v nedeľu 26. apríla o 14.00 hod. na reprízu ich predstavenia Homo sapiens. A aká bola 42. Palárikova Raková?

Kolektívne ceny
1. miesto – diplom, zlatá medaila J. Palárika a finančná cena obce Raková
Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno
za inscenáciu hry František Švantner: Kňaz
2. miesto – diplom, strieborná medaila J. Palárika a finančná cena mesta Čadca
Celkom malé divadlo, o.z. Žemberovce za inscenáciu hry Balada o Eve podľa Ivana Stodolu
3. miesto – diplom, bronzová medaila J. Palárika a finančná cena Kysuckého kultúrneho                                 
strediska v Čadci
Divadlo COMMEDIA Poprad za inscenáciu hry Pavel Uher: Statky zmätky, alebo ako sa Gianni Schicchi dostal cez posteľ k majetku