UP 2021 Gabriela Tomajková Egon Tomajko


Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo v piatok 19. novembra 2021 v Kysuckej knižnici v Čadci vzdelávací seminár Umenie prednesu pre pedagógov základných a stredných škôl. Seminár bol realizovaný v rámci projektu Naše Kysuce 2021. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Počas projektu sa dodržiavali prísne protiepidemiologické opatrenia v súlade s Covid automatom.

Vzdelávací seminár odborne viedli Mgr. art. Gabriela Tomajková a Mgr. Egon Tomajko, lektori, profesionálni moderátori RTVS a tiež porotcovia súťaží umeleckého prednesu ako Hviezdoslavov Kubín, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, Sárova Bystrica.
Seminár mal podľa vyjadrení Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci prispieť k podpore záujmu o umelecký prednes, rozvoju, poznaniu a šíreniu literárnych hodnôt, tvorivosti a pestovaniu vzťahu k slovu a materinskej reči. „Splnil nielen kultúrno-osvetovú činnosť, ale mal hlavne edukatívny charakter, v podobe interaktívne podaných informácií o umení prednesu. V tejto dobe považujeme túto cestu za vysoko aktuálnu, keďže pedagógovia vyučovali dlhšiu dobu dištančnou formou a nemali možnosť osobného stretnutia,“ uviedla Miroslava Boháčiková, manažérka pre umelecký prednes, divadlo detí a dospelých kultúrneho strediska. A ako dodáva, vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu bolo nielen teoretické, ale i praktické. „Lektori ponúkli konkrétne pohľady, tipy, skúsenosti, zhrnuli techniku prednesu a venovali sa aj celkovému dojmu, metodike výberu textu, pochopeniu textu. Vyvrcholením seminára dol názorný prednes lektorov seminára,“ spresňuje Boháčiková.

UP 2021 účastníci seminára

Zdroj: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Foto: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci