Matúš Máca Sárova Bystrica 2021

 

Víťazom krajského kola moderátorov sa stal študent z Kysúc
Krajské kultúrne stredisko v Žiline zorganizovalo vo štvrtok 11. novembra krajskú postupovú súťaž mladých moderátorov a redaktorov Sárova Bystrica. Jej víťazom sa stal študent gymnázia Matúš Máca z Kysuckého Nového Mesta a Juraj Šuňal z Bilingválneho Gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. Spoločne s Marekom Balážom z Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Sučanoch a Simonou Černákovou z Bilingválneho Gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch si tak „vymoderovali“ postup do celoštátneho finále mladých moderátorov, ktoré sa uskutoční 25. novembra.


Súťaž napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti a efektívne používanie materinského jazyka. V roku 2021 sa konala v online priestore pod vedením Petry Rouderovej, manažérky KKS v Žiline. Región Kysuce zastupovali Natália Kubištová, Matúš Máca a Ján Hromádka z Gymnázia Kysucké Nové Mesto.
Okrem zvládnutia súťažných disciplín sa museli súťažiaci popasovať aj s technickými záležitosťami, ktoré vznikajú pri tvorbe videa. Otestovali si svoje prezentačné schopnosti v produkcii, natáčaní a strihu nahrávky. Podmienkou účasti bolo natočenie disciplíny: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru, moderovanie vlastnej relácie a reportáž. Po odprezentovaní nahrávok nasledoval online rozborový seminár s členmi odbornej poroty Luciou Langovou, Mariánom Lechanom a Tiborom Kubičkom.
Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť. Veríme, že mladí moderátori si zo súťaže odniesli vedomosti a skúsenosti, ktoré im budú nápomocné v ich budúcej profesionálnej kariére.

 VÝSLEDKY_KRAJSKÉHO_KOLA_SÚŤAŽE.pdf