KM 2021 10

Súťaž mladých moderátorov – Kysucký mikrofón 2021 usporiadalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Čadca a mediálnymi partnermi MY Kysucké noviny a Kysucká televízia. Víťazi regionálnej súťaže postupujú na krajskú súťaž Sárova Bystrica, ktorá je možnosťou, ako sa priblížiť svojim mediálnym vzorom z televízií či rádií.

Poslaním prehliadky je objavovanie mladých talentov, kultivovanie verbálneho prejavu, poskytovanie priestoru pre sebarealizáciu a celkový osobnostný rozvoj mladých ľudí. Moderátorský kumšt v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania prezentovalo 7 súťažiacich v 5-tich disciplínach: Interpretácia spravodajského textu, Interpretácia reklamného textu, Vedenie rozhovoru, Moderovanie vlastnej relácie a Reportáž. Okrem stanovených kritérií bol hodnotený tiež celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť, kultúrnosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča a neverbálny a hlasový prejav.

Odborná porota v zložení Gabriela Tomajková, redaktorka, moderátorka a dramaturgička Rádia a televízie Slovenska Banská Bystrica, Egon Tomajko, redaktor RTVS Banská Bystrica a Katarína Borisová, moderátorka TV RAJ a víťazka Kysuckého mikrofónu a Sárovej Bystrice v roku 2008, udelila v I. kategórii prvenstvo a priamy postup na krajskú súťaž Sárova Bystrica Matúšovi Mácovi z Gymnázia Kysucké Nové Mesto. Na druhom mieste sa umiestnil Ján Hromádka z Gymnázia Kysucké Nové Mesto a tretie miesto obsadili dve súťažiace, Lenka Ligocká z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci a Mária Gaboríková z Gymnázia Kysucké Nové Mesto . Okrem uvedených ocenení boli udelené aj čestné uznania Nine Liščákovej a Alexandre Kováčovej z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. V II. kategórii zvíťazila s priamym postupom na krajskú súťaž Sárova Bystrica Natália Kubištová z Gymnázia Kysucké Nové Mesto.

Podľa vyjadrení odbornej poroty bola tohtoročná súťaž veľmi vyrovnaná. „ Stretlo sa tu veľa invenčných mladých ľudí s talentom. Veľmi sa mi páčilo, že aj chlapci sa zapájajú rovnako ako aj dievčatá, čo sa aj odrazilo na súťaži. Mali dobre nápady, boli kultivovaní , dokázali sa pýtať, spracovať správy, moderovať vlastnú reláciu,“ zhodnotila predsedkyňa poroty Gabriela Tomajková. Ona sama, z pohľadu skúseného moderátora. považuje za najnáročnejšiu súťažnú disciplínu vedenie rozhovoru. „Aj keď ja ich mám veľmi rada. Som veľmi zvedavá, rada sa pýtam a rada od ľudí zisťujem. Možno niekedy aj to, čo je ťažké zistiť. Ale ak sa dopracujem k tomu jadru, tak som o to radšej. Myslím si, že je to najnáročnejšie aj preto, pretože nestačí mať naozaj prehľad, mať pripravené otázky, ale treba sa vedieť toho respondenta pýtať, ale hlavne ho vedieť počúvať a na základe toho reagovať,“ vysvetľuje Tomajková. V tomto ročníku zaujali porotcov prevažne témy, ktoré si mladí moderátori zvolili. „Boli veľmi zaujímavé. Takisto reportáže boli veľmi slušné, naozaj bolo cítiť, že sú na tom mieste , že sledujú dianie. Možno v budúcnosti bez papiera a naozaj, tak ako sa hovorí z fleku, alebo sa rozbehnúť medzi kamarátov, ktorí sú tu v sále a urobiť priamo vstup s Kysuckého mikrofónu,“ zhodnotil Egon Tomajko, člen odbornej poroty. A ako dodáva. dôležité je počúvať spisovnú slovenčinu, mať ju v uchu, a vedieť ju používať pri moderovaní. „ V správach treba ísť vždy do bodky. Takisto treba oddeliť jednu správu od druhej, aby sa to celé nezlievalo. Tých rád sme rozdali dosť, a ten kto chcel tak si z toho niečo pre seba zoberie. Ak je mladý a sebakritický, videl a počul aké má možno ešte rezervy aby bol naozaj plnohodnotný moderátor,“ dopĺňa Tomajko.

A ako hodnotia Kysucký mikrofón samotní súťažiaci?

Čo vás motivovalo k prihláseniu sa na súťaž mladých moderátorov Kysucký mikrofón?
Matúš Máca: „ Mám rád výzvy, ktoré ma posúvajú a mám rád kreatívnu činnosť. Taktiež naša pani učiteľa, ktorá nás na súťaž pripravuje, je veľkým motivátorom.“
Natália Kubištová: „V prvom rade ma motivovala naša pani učiteľka slovenčinárka, ktorá prišla za mnou s tým, že takáto súťaž bude. A ja som jej povedala, že idem to teda skúsiť, že to bude pre mňa nová skúsenosť.
Ján Hromádka: „Moja pani učiteľka, no na minulotýždňovom seminári sa mi to veľmi páčilo.“
Lenka Ligocká: „Chcela som skúsiť niečo nové, vyjsť trochu zo svojej komfortnej zóny a posunúť sa so svojím prejavom ďalej.
Mária Gaboríková: „ Chcela som získať nové skúsenosti, ktoré mi určite seminár aj samotná súťaž dala. Keďže na základnej škole som sa zúčastňovala rôznych recitačných súťaží a pôsobila som v divadelnom súbore v Kysuckom Novom Meste, prišlo mi to ako dobrá príležitosť rozvíjať svoje recitačné schopnosti a nabrať nové skúsenosti.“

Ktorá súťažná disciplína bola pre vás najnáročnejšia?
Matúš Máca: „Pravdepodobne vlastná relácia. Snaha nestratiť niť a prezentovať niečo zmysluplné.“
Natália Kubištová: „Súťažilo sa v piatich disciplínach a najväčšou výzvou bol pre mňa rozhovor. Tam musím počúvať hlavne to, čo mi odpovedá môj respondent aj premýšľať, čo sa ho idem opýtať a čo je mojím cieľom dosiahnuť pri tom rozhovore.“
Ján Hromádka: „Najnáročnejšia bola vlastná relácia, ale myslím si, že ľahká disciplína tu nebola.“
Lenka Ligocká: „Asi reportáž. Našou úlohou bolo preniesť diváka do prostredia a keď tam priamo nie sme, tak sa to robí ťažko.“
Mária Gaboríková: „Myslím si, že najnáročnejšia disciplína bolo moderovanie vlastnej relácie.“

Ktorá vám vyhovovala najviac?
Matúš Máca: „Rozhovor. Respondenta mi robil dobrý kamarát, tak som sa veľmi zabavil.“
Natália Kubištová: „Najviac mi vyhovovala vlastná relácia, pretože tam som mohla byť sama sebou a viac sa odviazať.“
Ján Hromádka: „Najviac mi vyhovoval rozhovor. Rád sa pýtam a rád sa zasmejem, čo sa nám myslím podarilo.“
Lenka Ligocká: „Určite, rozhovor. V týchto veciach sa cítim ako ryba vo vode.“
Mária Gaboríková: „Disciplína, ktorá mi vyhovovala najviac, bol reklamný text, v ktorom som predstavila reklamu o ideálnom mužovi.“

Aká bola vaša prvá myšlienka, keď ste sa dozvedeli, že ste získali ocenenie?
Matúš Máca: „ Paráda“
Natália Kubištová: „ Wau. Super. Nová skúsenosť a nová príležitosť sa posunúť a zlepšiť.“
Ján Hromádka: „Radosť, prekvapenie.... Boli to veľmi zmiešané pocity, ale ten konečný „stav“ prišiel po čase a bola to pôvodná radosť.“
Lenka Ligocká: „Nečakala som to, konkurencia bola naozaj silná, všetci boli super.“
Mária Gaboríková: „Bola som veľmi prekvapená, lebo som si myslela, že môj výkon nebol dostatočne dobrý. Nemala som ani dostatok času na prípravu, preto som bola počas disciplín veľmi nervózna.“

KKS v Čadci